1. Home
  2. Setup & Installatie
  3. Homeoffice
  4. Backup-programma

Backup-programma

Als u op uw thuiswerkplek wilt werken, stellen we u hier graag een programma ter beschikking waarmee u uw LogiKal gemakkelijk mee naar huis kunt nemen.

Download het back-upprogramma en volg de installatie-instructies.

LogiKal op kantoor opslaan

Download op het kantoor het back-upprogramma en pak het ZIP-bestand uit.

De volgende stappen worden uitgevoerd op de computer/server waarop de LogiKal zich bevindt die u wilt opslaan. Zorg ervoor dat er geen gebruikers zijn ingelogd op LogiKal tijdens de back-up.

Start het programma en selecteer een taal.

Het welkomstscherm van de Back-up Wizard verschijnt.

Opmerking:

Houd er rekening mee dat alleen de programmagegevens in de back-up zijn opgenomen.

U moet de projecten apart opslaan in het projectcentrum en importeren naar uw thuiswerkplek.

Klik op de knop “Volgende”

Selecteer in het volgende venster de LogiKal-directory waarvan u een back-up wilt maken.

Klik dan op de knop “Volgende”.

Selecteer de doelmap waar de LogiKal back-up moet worden opgeslagen.

Het opslaan kan enkele minuten duren.

Sluit na het opslaan het programma af.

Open de map waar de gegevens zijn opgeslagen.

Hier vindt u de twee bestanden
LogiKal Restore.exe en
LogiKal Restore.zip.

Kopieer beide bestanden naar een gegevensdrager (bijv. USB-stick of externe harde schijf).

Belangrijk!
Beide bestanden moeten in dezelfde directory staan.

LogiKal op de thuiswerkplek uitpakken

U voert de volgende stappen uit op de computer die op de thuiswerkplek wordt gebruikt.

Sluit de USB-dongle aan op uw computer of installeer de software-dongle op uw computer. Meer over dit onderwerp kunt u lezen in het hoofdstuk Software dongle.

Start het LogiKal Restore.exe programma op de gegevensdrager.

Selecteer de taal.

De eerste pagina van het herstelprogramma wordt geopend.

Klik op de knop “Volgende”.

Installeer de dongle driver door op de knop ” Installeer driver” te klikken.

Klik dan op de knop “Volgende”.

Selecteer in het volgende venster de doeldirectory waarin LogiKal moet worden geïnstalleerd.

Nadat de gegevens op uw computer zijn opgeslagen, sluit u het programma af door op “Voltooien” te klikken.

Bij de installatie van het programma is automatisch een startpictogram voor LogiKal op het bureaublad van uw computer gemaakt.

Start het programma en ga verder met het werken met LogiKal zoals gewoonlijk.

Was this article helpful to you? Yes No