Version 9

Startpagina

Nieuws op de startpagina

Als er nieuws is over het programma of als er andere acties rond LogiKal modules zijn, dan ziet u deze met één klik op uw scherm. Onze evenementenkalender en het laatste nieuws zijn nu direct beschikbaar met elk LogiKal start. U ziet direct de nieuwste datums en locaties voor trainingen, workshops en webinars.

NL-Newsletter9-001

Projectbeheer

Project archiveren

Zitten er in uw projectbeheer veel projecten en wilt u een beter overzicht hebben?
Vanaf nu hebt u de mogelijkheid om projecten te archiveren. Deze worden afgesloten voor bewerking en uit het Projectbeheer gehaald, maar blijven wel in uw LogiKal projectstructuur en blijven daarmee in uw eigen backup-concept behouden. Natuurlijk kunt u ook de gearchiveerde projecten op elk gewenst moment weer opvragen.

Zo werkt het
Om deze functie te gebruiken, klik op de rechter muisknop op het project en selecteer: “Project archiveren”. Het gearchiveerde project verdwijnt.

NL-Newsletter9-002

Als u gearchiveerde projecten wilt bekijken, klikt u met de rechter muisknop in de projectlijst en selecteer: “Gearchiveerde projecten weergeven”. Deze worden vervolgens weergegeven in het grijs.

NL-Newsletter9-003

Om een gearchiveerd project opnieuw te activeren, klik met de rechter muisknop op het juiste in grijs weergegeven project en selecteer de functie “Project activeren”.

NL-Newsletter9-004

Serie instellingen

Elementweergave in de serie-instellingen

De instellingen voor de serie-instellingen worden gemakkelijker.

Bij de selectie van de voorinstellingen krijgt u de hulp die u bij het selecteren van de artikelen in de elementingave gewend bent. De artikelen en informatie worden grafisch weergegeven en u krijgt ook de informatie of het nu bijvoorbeeld een voorraadartikel of reparatie artikel betreft.

Is een artikel door de fabrikant als reperatie artikel of niet als voorraad gekenmerkt , dan wordt achter het artikelnummer een geel gevarendriehoek weergegeven. Voor gedetailleerde informatie gaat u met de muisaanwijzer over het gele gevarendriehoek.

Daarmee heeft u bij het aanmaken van uw serieinstellingen reeds de zekerheid de juiste artikelen voor uw project vooraf te selecteren.

Zo werkt het
Om naar serie-instellingen te gaan , klikt u in Projectcentrum op “Project” -> “Projectinstellingen” –> “Serie-instellingen”. Hier kunt u artikelen slecteren.

NL-Newsletter9-005

Overname van serie-instellingen bij seriewisselen

Voor u is nu beschikbaar een nieuwe, zeer nuttige functie om sneller te reageren op de veranderende behoeften van uw klant.

Wilt u een element aanbieden in een andere serie, dan waarin het is aangemaakt, dan kunt u de bekende functie “Seriewissel” gebruiken. De geometrie en andere elementeigenschappen worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuw positie in de nieuwe serie.

Wat nieuw is, is dat u de serie-instellingen kunt toepassen op deze verandering zodat op basis van deze instellingen het element bijna automatisch wordt opgebouwd. Voor projecten met veel posities resulteert dit in een aanzienlijke tijdwinst.

Zo werkt het
Klik met de rechtermuisknop op de positie en selecteer: “Bewerkingen” -> “-Seriewissel”
Selecteer de nieuwe serie en activeer de functie “Serie-instellingen toepassen”.

NL-Newsletter9-006

NL-Newsletter9-007

CE-gegevens als projectinstellingen ingeven

In de leveringsvoorwaarden staan omschrevende prestatie-eigenschappen van het systeem, waar de elementen aan moeten voldoen. U kunt deze eigenschappen bij “Projectinstellingen CE-gegevens” ingeven. In het overzicht van de CE-gegevens worden de prestatiegegevens van uw deur, raam, en vliesgevel elementen direct en duidelijk vergeleken met de gevraagde prestaties. Zo kunt u in LogiKal snel en direct vergelijken en indien nodig aan passen.

Zo werkt het
Wanneer u een nieuw project aanmaakt komt u automatisch bij de instellingen voor CE-gegevens. Bij een bestaand project gaat u in projectcentrum via het bestandsmenu “Project” -> “Projectinstellingen” -> “CE-gegevens” naar het ingave scherm. Hier kunt u de CE-gegevens ingeven. Aan de linkerzijde kunt u tussen de tabbladen “Ramen”, “Deuren” en “vliesgevels” wisselen.

De hier ingegeven gegevens worden later bij de berekening van de CE-gegevens rechts in kolom “Projectinstellingen” weergegeven.

NL-Newsletter9-008

Elementeingave

Meerdere programmavensters parallel gebruiken

U hebt de mogelijkheid om ook meerdere programmavensters tegelijk te openen. Dit is vooral handig als u twee monitoren in gebruik hebt.

Op het eerste scherm kunt u bijvoorbeeld de positie in de elementingave openen en een tekening kopiëren. Op de tweede monitor opent u CAD en voegt u de tekening in.

NL-Newsletter9-009

Zo kunt u meerdere posities tegelijkertijd openen en verschillende gegevens zoals inzet, aanvulartikel, vullingen, beslagen etc. met de rechtermuis knop kopiëren.

NL-Newsletter9-010

Zo werkt het
Om deze functie te gebruiken klikt u in projectcentrum op “Instellingen” -> “Elementingave” -> “Ingave opties” en activeert u de functie “Elementingave in eigen scherm openen”.

NL-Newsletter9-011

Infotekst ongedaan maken en herstellen

Deze kleine en zeer nuttige functie biedt u een overzicht van de laatste aangebrachte wijzigingen in uw ontwerp. Zo kunt, wanneer u tijdens uw werk onderbroken wordt, nagaan of de gewenste wijziging reeds zijn uitgevoerd.

Zo werkt het
Met één muisbeweging over de knop “Ongedaan maken” en u ziet de laatst gemaakte wijziging.
Zo kunt u ook met één muisbeweging over de knop “Herstellen” om te zien welke ongedaan gemaakte bewerkingsstap weer geactiveerd moet worden.

NL-Newsletter9-012

Variabele glashoeken + Psi-Waarde

Elementen met 90 ° glashoeken behoren tot ons dagelijks werk. Maar het is niet ongebruikelijk dat u ook niet-rechthoekige glashoeken moet produceren. En voor deze glashoeken moet u natuurlijk ook de warmtedoorgangscoëfficiënt waarde hebben.

Voor alle glashoeken zijn er twee varianten van de hoeken beschikbaar:

1. “Symmetrisch zonder getrapt glas”
2. “Symmetrisch met getrapt glas”

NL-Newsletter9-014

Zo werkt het
Om het te gebruiken klikt u in elementingave in het programmavenster “Element”op “Glashoeken” aan de linkerzijde.

Selecteer een profiel voor de glashoek en klik op “Segmenteren” rechts onder. In het volgende programmavenster kunt u onder “Uitvoering van glashoeken” de nieuwe hoekuitvoering selecteren.

NL-Newsletter9-013

Aanvullende informatie
Voor glashoeken worden nu ook de Psi-waarden berekend.

Kleur voor gebogen profielen in inzetten

Voor een nog eenvoudiger en vrijere vormgeving van de elementen kunnen nu de gebogen profielen in specifieke kleuren worden toegewezen. Zo kunt u ook aan de kleurstelling bij speciale elementen aan de wensen van uw klanten voldoen.

Zo werkt het
Maak in het programmavenster “Raster” een boog. Klik in het programmavenster “Element” op “Inzetgegevens” en selecteer in het veld “Boog” de gewenste kleur.

NL-Newsletter9-015

NL-Newsletter9-016

Wandaansluiting met bewerkingen

Stelt u zich voor dat u bij de elementingave van het raam de bewerkingen van de wandaansluiting kunt ingeven.
Daarbij gebruikt u ofwel de reeds toegepaste bewerkingen of u maakt ze ter plaatse eenvoudig zelf aan. Zo kunt u bijvoorbeeld bevestigingsgaten voor verschillende elementafmetingen door het selecteren van de bijbehorende CAD-tekening automatisch plaatsen. Zo kunt u elementen volledig met alle aansluitingen, accessoires en bewerkingen in één handeling aanmaken. Daarmee bespaart u veel tijd.

Zo werkt het
In CAD, zijn twee nieuwe pictogrammen voor “Bewerkingen toevoegen” en “Bewerkingen importeren” te vinden. Onder deze twee knoppen kunt u de bewerkingen kiezen en aan de wandaansluiting op het werkblad toevoegen.

NL-Newsletter9-017a

NL-Newsletter9-017

Werkelijke vullingsdikte van gelaagd veiligheidsbeglazing

Passende glaslatten en rubbers zijn essentieel voor een goede montage verloop. Het is belangrijk dat u bij de glasbestelling van veiligheidsglas rekening houdt met de invloed van de dikte van de folie. Daarom hebben we voor u de mogelijkheid ingesteld om dat al bij de glasingave te doen.

Hoe werkt het?
In de glasingave vindt u onder “Vullingsdikte” zowel de nominale dikte als de totale dikte inclusief folie.

NL-Newsletter9-018

Favorieten in de beglazing

Voor het snel kiezen van de beglazing kunt u in de keuze van de beglazing favorieten aanleggen, die u bij andere artikelkeuze reeds gewend bent.

Zo werkt het
Selecteer de gewenste beglazing en klik op de knop “Aan favorieten toevoegen”. Vanaf nu staat de gekozen vulling boven in de keuzelijst ter beschikking.

NL-Newsletter9-019

Glasstatica voor driedubbele beglazing

Nog meer zekerheid bij berekening van de glasstatica die er nu ook is voor driedubbele beglazing. U hebt de informatie betreffende de glasspanning en -doorbuiging altijd paraat.

Zo werkt het
Beglazing van de positie. Klik rechtsonder onder informatie op de blauw gemarkeerde en onderstreepte tekst en het programmascherm met de gebruikte gegevens verschijnt.

NL-Newsletter9-020

Zijlengte toeslag bij beglazing

Vaak bij zeer grote glasafmetingen moet u toeslagen in de glasprijs rekenen die verwijzen naar de zij- overlengtes van de glasbladen.

Hiervoor is de glasdefinitie uitgebreid met de optie zijlengte toeslag zodat u het toeslagpercentage die uw glasleverancier bij grote afmetingen rekent kunt meerekenen.

Deze ingaven mogelijkheid kunt u vinden bij alle vullingstypen.

Zo werkt het
Klik bijvoorbeeld in projectcentrum op “Project” en selecteer onder “Projectartikel” -> “Projecbeglazing”. In het tabblad “Calculatie” vindt u onder “toeslag” een ingaveveld met de omschrijving “procent (overlengte)”.

NL-Newsletter9-021

Glasafstandhouder

We hebben de meest gangbare afstandhouders van verschillende fabrikanten voor u ingegeven zodat u eenvoudig de juiste glasafstandhouders en de daarbij behorende Psi-waarde kunt toepassen. Bij bepaalde elementen bereikt u daarmee u aanzienlijke betere waarden. De standaard Psi-waarden die in LogiKal voor de randverbinding aangemaakt zijn voldoen aan de Norm. De berekening van de Psi-waarden gebeurt automatisch afhankelijk van de constructie (raam / deur of vliesgevel), de glasdikte (afzonderlijke glasbladdikte binnen / midden / buiten) en het glasmontage.

Zo werkt het
Klik in Projectcentrum op het “Project” -> “Project artikel” -> “Projectglas”.
In het tabblad “Algemeen” kunt u onder “Type glas afstandhouder” het artikel selecteren. In het overzicht, staan de belangrijkste details van het artikel.

NL-Newsletter9-022

Configurator

Naast de deurvullingen van Rodenberg die u al kunt selecteren vanuit LogiKal zijn nu ook de vullingsgeneratoren van Esco en Obuk beschikbaar.
Met behulp van deze configuratoren kunt u elementen inclusief aangepaste deurvulling in LogiKal ontwikkelen, aanbieden en produceren. De vullingen kunnen rechtstreeks worden besteld bij de desbetreffende fabrikanten. Het kleurconcept van de deur, de technische aspecten van de vulling (geklemd, enkel-of dubbelzijdig vleugel dekkend), en alle latere wijzigingen van de maatvoering zullen daarmee correct in de configuratie worden opgenomen. In de aanbieding verschijnt de deur met de afbeelding van de vulling.

Deurvullingsconfigurator Esco

De Esco-deurvullingsconfigurator is nu direct in de glasingave van LogiKal geïntegreerd.

Met deze nieuwe functie heeft u snel, veilig en direct, alle technische en commerciële gegevens van deze deurpanelenfabrikant tot uw beschikking.

In de glasingave onder vullingen selecteert u uw fabrikant en u krijgt daarmee directe toegang tot de online configurator. Eenmaal daar, gaat u naar de configurator-interface van Esco en bouwt u de door de klant gewenste deurpaneel.

Zo werkt het
Selecteer een deurveld in de positietekening en klik onder “Vulling” op “Deurvullingen Esco”.

NL-Newsletter9-023

De deurvullingsconfigurator van Esco opent zich.

Selecteer de vulling en de eigenschappen. Klik rechtsonder op “Verder” om naar het volgende ingavescherm te gaan.

Zijn de deurpanelen geconfigureerd dan worden de technische en commerciële gegevens teruggekoppeld naar LogiKal, waar ze worden geïntegreerd in het element.
Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de online configurator, kunt u bellen met de klantenservice van Esco.

Deurvullingsconfigurator Obuk

De Obuk-deurvullingsconfigurator is nu direct in de glasingave van LogiKal geïntegreerd.

Met deze nieuwe functie heeft u snel, veilig en direct, alle technische en commerciële gegevens van deze deurpanelenfabrikant tot uw beschikking.

In de glasingave onder vullingen selecteert u uw fabrikant en u krijgt daarmee directe toegang tot de online configurator. Eenmaal daar, gaat u naar de configurator-interface van Obuk en bouwt u de door de klant gewenste deurpaneel.

Zo werkt het
Selecteer een deurveld in de positietekening en klik onder “Vulling” op “Deurvullingen Obuk”.

NL-Newsletter9-024

De deurvullingsconfigurator van Obuk opent zich.

Selecteer de vulling en de eigenschappen. Klik rechtsonder op “Verder” om naar het volgende ingavescherm te gaan.

Zijn de deurpanelen geconfigureerd dan worden de technische en commerciële gegevens teruggekoppeld naar LogiKal, waar ze worden geïntegreerd in het element.
Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de online configurator, kunt u bellen met de klantenservice van Obuk.

Jaloezieëen van Warema

In LogiKal kunt u nu ook de jaloezieën van Warema direct in de posities integreren.

Zo werkt het
Klik in programmavenster op “Element” op “Jaloezieën”. Selecteer de positietekening en het veld waarin de jaloezieën geplaatst moeten worden, en klik op “Overnemen”.

NL-Newsletter9-025

De Warema configurator opent zich. Hier kunt u de instellingen voor Jaloezieën ingeven.
Klik na het ingeven rechtsonder op OK en sluit het venster.

De jaloezieën worden in LogiKal in de buitenaanzicht weergegeven.

Flachglas Markenkreis

De verscheidenheid in functieglas van verschillende leveranciers neemt toe. Daarom is het logisch om de technische glasgegevensvan de fabrikant direct toe te wijzen. Zo kunt u probleemloos doorwerken en behoren tijdrovende aanvragen naar glasfabrikant of -leverancier tot het verleden.

Zo werkt het
Klik in Projectcentrum op “Project” en selecteer onder “Project artikel” “Project Glas” uit. In het onderste gedeelte kunt u de knop “Importeren uit” vinden. Hier selecteert u de optie “Vlakglas” selecteren.

NL-Newsletter9-026

U komt automatisch bij Flachglas Markenkreis en u kunt de details van de verschillde beglazing inzien en in LogiKal importeren.

Doorsnede

Een goede doorsnede maakt u met de compleet nieuw doorsnede constructie. Het programma is nu nog gebruiksvriendelijker en onthoudt ook alle wijzigingen die u in andere delen van het programma, zoals bijvoorbeeld in de afdrukken, hebt gemaakt. We zien hier welke nieuwigheden uw dagelijkse werk vereenvoudigen.

Doorsnedetekening opslaan

Het grote voordeel van deze innovatie is dat zowel het begin- als het eindpunt van de doorsnede lijnen en de positionering van alle tekeningelementen in het plotmenu voor elke positie automatisch worden opgeslagen. De doorsnede constructie is altijd weer beschikbaar als deze bij een volgende keer weer geopend wordt.

NL-Newsletter9-027

Automatische weergave in de doorsnede

Het creëren van de doorsnede in de doorsnedeconstructie wordt nog een keer versneld. Uw instellingen voor horizontale- en verticale doorsneden die u hebt ingegeven bij de elementingave worden gebruikt bij het opvragen van de doorsnedeconstructie als basis voor de automatisch gecreëerde doorsnede.

NL-Newsletter9-028

Doorsnede naderhand wijzigen

De doorsnedelijnen en doorsnedetekeningen kunnen worden bewerkt in de doorsnedeconstructie. U kunt de positie en oriëntatie van de doorsnedelijnen bewerken. Hebt u bijvoorbeeld bij een element meerdere kozijnvelden toegewezen, dan kunt u de bestaande doorsnede zeer eenvoudig verlengen om de nieuwe velden bij de doorsneden te betrekken, zonder dat u de totale doorsnede opnieuw moet creëren. U bepaald zo in de doorsnede overzicht de exacte weergave van de doorsnede elementen.

Zo werkt het
Activeer de functie “Doorsnede bewerken”.

In de positietekening verschijnt nu voor elke doorsnedelijn aangrijppunten die worden weergegeven als kleine grijze vakken.

NL-Newsletter9-029

Met deze aangrijppunten kunt u, als u de linkermuisknop ingedrukt houdt, de doorsnedelijnen verkorten of verlengen. De doorsnedetekening wordt automatisch aangepast.

Doorsnede overzicht met binnen- en buitenaanzicht

Voorheen waren er voor de binnen- en buitenaanzicht twee doorsnedetekeningen nodig. U hebt nu de mogelijkheid om beide aanzichten in één overzicht weer te geven.

NL-Newsletter9-030

Zo werkt het
Klik in Projectcentrum in het bestandsmenu op “Instellingen” -> “Doorsnedeconstructie” en activeer links onder “Afdrukken” de optie “Binnen- en buitenaanzicht”.

NL-Newsletter9-031

Vrije positionering van tekeningen op de afdruk

De afdrukken worden verder uitgewerkt. U kunt elk tekenelement vrij of afhankelijk van de andere elementen positioneren. U kunt ook aan elk element een eigen schaal toewijzen en zo de weergave vergroten of verkleinen. Hierdoor bespaart u veel extra tekenwerk en handmatige aanpassingen in CAD.

Zo werkt het
Markeert u één , of meerdere met de ingedrukte Ctrl-toets, tekenelementen en zet ze met de muis op de gewenste plek van het overzicht. Voor de exacte positionering zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar.

NL-Newsletter9-032

Als eerste kunt u de bewegingsrichting op ” Rechthoekig tekenen” vastleggen zodat het tekenelement alleen horizontaal of verticaal op het overzicht geschoven kan worden en daarmee de originele positionering behouden blijft. Activeer hiervoor het overeenkomstig symbool links boven.

Ten tweede kunt u een door de gebruiker gedefinieerd raster invoegen dat een flexibel en toch geordend positionering van het element toestaat.

NL-Newsletter9-033

Net zo gemakkelijk kunt u alle tekenelementen onafhankelijk van elkaar voorzien van een eigen schaal. Markeert u hiervoor het element en geeft u onder “schaal van de geselecteerde positie” de gewenste schaal in.

NL-Newsletter9-034

Afdruk

Nieuwe afdruk voor doorsnedetekeningen

Nog meer tijd bespaart u met het afdrukken van de doorsnedetekeningen.

De doorsnedetekeningen van het gehele project of van posities naar keuze worden in samenstelling opgeslagen en kunnen eenvoudig worden opgevraagd en afgedrukt.

Gebruik daarvoor “Doorsnede overzicht” die je kunt vinden onder “Productie” in het linker menu.

NL-Newsletter9-035

Tabelvormige prestatieverklaring

Prestatieverklaringen kunt u nu ook in tabelvorm uitvoeren. Vooral bij grote bouwprojecten, is dit voordelig. U kunt de benodigde formulieren voor CE-markering nog sneller aanmaken. Daarnaast bespaart u ook een hoop papier.

Zo werkt het
Selecteer onder “Calculatie” “prestatieverklaringstabel”.

NL-Newsletter9-036

Statica

Seriekeuze in statica-module

In de seriekeuze van de statica modules hebt ude nieuwe sorteer- en zoekfuncties tot uw beschikking om u te helpen de gewenste profielen te selecteren.

Zo werkt het
Activeer onder “Programma’s” -> “Statische voorlopig ontwerp” -> “Profielstatica” de functie “Geselecteerde doorsnede”.

NL-Newsletter9-037

In het daarop volgende scherm kunt u bovenin vinden de nieuwe sorteer- en filterfuncties waarmee u heel eenvoudig en snel de fabrikant en het serienummer kunt ingeven.

Selecteer vervolgens de gewenste artikelen hetzij via de volledige tekst, nummeringave of op basis van de tekeningen in het preview-venster. Met de twee knoppen aan de rechterkant onder de artikelkeuze, kunt u schakelen tussen lijst- en de tegelweergave van het artikel.

NL-Newsletter9-038

Calculatie

Artikel met negatief aantal

Voor een snelle aanpassing van de gecalculeerde hoeveelheid van een element, kunt u nu aanvulartikelen met negatieve hoeveelheden toevoegen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld, op een zeer eenvoudige manier enkele artikelen gewijzigd worden. Voeg de berekende artikel in als aanvulartikel en geef aan de hoeveelheid -1. Dit artikel wordt geneutraliseerd in het element en u kun bijvoorbeeld een vervangend artikel activeren met de hoeveelheid 1. Let op: het is slechts een wijziging van de stuklijsten en geen wijziging van het technische artikel c.q. bewerkingen van het element.
De ingave van negatieve hoeveelheden wordt gecontroleerd door LogiKal. LogiKal voorkomt een negatief resultaat, dat wil zeggen een artikel met een hoeveelheid van minder dan nul. U kunt een maximum aantal artikelen in mindering brengen die LogiKal automatisch voor het element bepaald heeft.

CAD

Gereedschapslijsten in CAD

De CAD-module is verbeterd en kan worden aangepast aan de manier waarop u nu werkt.
Voor elke functie is er een icoontje. Deze icoontjes en functies kunnen in de gereedschapslijst willekeurig worden samengesteld, gepositioneerd, en zo naar eigen voorkeur en gewoontes gerangschikt worden.

Zo werkt het
Klik in CAD menu op “instellingen” -> “Gebruikersinstellingen” -> “Gereedschapslijsten”.
Om een nieuwe gereedschapslijst te maken klikt u op de knop “Toevoegen”.

NL-Newsletter9-039

Geef de nieuwe gereedschapslijst een naam en selecteer aan de linkerkant welke functies hierbij moeten horen. Klik op “Opslaan” en “OK” om de instellingen op te slaan. De gereedschapslijst verschijnt nu in CAD. U kunt deze willekeurig verschuiven.

Gebruikersbeheer

Vereenvoudigde gebruikers rechtenbeheer met gebruikersprofielen

In gebruikersbeheer kunt u nu gebruikersprofielen aanmaken en aan elke gebruiker een profiel toewijzen. Alle wijzigingen in het profiel, zoals toegangsrechten of registratie voorwaarden, worden zo voor alle gebruikers aan wie dit profiel is toegewezen snel, eenvoudig en automatisch overgenomen.

Zo werkt het
Klik in projectcentrum op menu op “Instellingen” -> “Gebruiker”.

NL-Newsletter9-040

Selecteer in “Gebruikersprofiel” -> “Toevoegen”, geef de omschrijving voor het profiel in en leg de daarbij behorende rechten vast.

Maak een nieuwe gebruiker aan of bewerk een bestaande gebruiker.
Onder “Profiel”, kunt u het aangemaakte profiel nu selecteren.

NL-Newsletter9-041

CNC

Project gerelateerde bewerkingen

Individuele bewerkingen of bewerkingsgroepen, die alleen worden gebruikt in een project kunnen nu project gerelateerd worden toegepast. Dergelijke individuele oplossingen blijven voor dit project toegewezen en de databank van de standaardbewerkingen behoudt zijn overzichtelijkheid.

Zo werkt het
Klik in het menu van projectcentrum op “Project” -> “Project-CNC-Databank”.

Hier staan onder “Project-CNC-bewerkingen” en “Project-CNC-Groepen” dezelfde functies beschikbaar als die we kennen bij de globale CNC-bewerkingen.

NL-Newsletter9-042

NL-Newsletter9-043

In de elementingave wijst u de project gerelateerde bewerkingen toe via de knop “Import” .

NL-Newsletter9-044

Globale CNC-bewerkingen in Project-CNC-Databank overnemen

Bewerkingen die u nodig heeft in uw huidige project en reeds als standaard beschikbaar zijn of in een ander project al zijn aangemaakt, kunt u direct in het huidige project importeren. Daarmee vereenvoudigd u het werk met projectmatige bewerkingen aanzienlijk.

Zo werkt het
Klik in projectcentrum op “CNC-Databank” -> “Bewerkingen” en selecteer een bewerking. Onderaan het programmascherm vindt u “In Project-CNC-Databank overnemen”. Klik hierop en de geselecteerde bewerking wordt in de projectgerelateerde databank overgenomen.

NL-Newsletter9-045

U kunt ook de volledige bewerkingsgroepen uit de databank van de standaardgroepen overnemen. Klik hiervoor in Projectcentrum in het menu “CNC Databank” -> “Groepen”. Kies een serie. In het volgende venster selecteert u de groepen die u wilt overbrengen, en klik vervolgens op de knop “In project-CNC-databank overnemen”.

NL-Newsletter9-046