Version 11.2

Invoeren van elementen

Beslagassistent voor ramen

Het programma begeleidt de keuze van het beslag voor ramen. Bij het invoeren van ramen wordt u stap-voor-stap door het invoerproces geleid. Alle componenten worden in logische volgorde na elkaar gepresenteerd, rekening houdend met de inbouwsituatie.

Rapport

Rapportweergave met nieuwe functies

De rapportweergave is volledig herzien en heeft nu nieuwe functies

Inhoudsopgave en pagina-preview

Aan de linkerkant bevindt zich een pagina-preview met pictogrammen. Bij alle rapporten kunt u kiezen tussen een paginaweergave en een inhoudsoverzicht. Klik daarvoor aan de onderzijde van het scherm op het tabblad ‘Map’. De verschillende items in de inhoudsmap zijn links en geven direct toegang tot de betreffende locatie in het document.

Rapporten opslaan als PDF

Rapporten kunnen nu worden opgeslagen als PDF en als XPS. De bestanden kunnen in de projectmap worden opgeslagen en in Projectbeheer worden geopend onder ‘Documenten’.

Rapporten via e-mail verzenden

Rapporten kunnen via e-mail worden verzonden. Voer onder ‘Instellingen’ eerst de bestandsnaam en het e-mailadres van de ontvanger in. Klik vervolgens op de knop “Mail versturen”. Uw standaard e-mailprogramma wordt dan geopend, van waaruit u het rapport dan kunt verzenden.

In- en uitzoomen

Om in de paginaweergave in te zoomen sleept u terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt over de betreffende locatie. De zoomfactor kunt u ook invoeren onder ‘Aanzicht’.

Zoekfunctie

Met de nieuwe zoekfunctie bovenin het programmascherm kunt u nu gemakkelijker begrippen, artikelnummers, benamingen enzovoort zoeken.

Rapporten openen in een nieuw programmascherm

Vanaf versie 11.2 kunt u terwijl rapporten worden gegenereerd gewoon verder werken in het programma.

Het rapport wordt gegenereerd in een nieuw scherm en heeft geen invloed op de werking van de rest van het programma.

Klik hiervoor in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Instellingen’ > ‘Overige instellingen’ > ‘Afdrukopties’.

Activeer de optie ‘Evaluatie in eigen scherm weergeven’.

Calculatie

Calculatie tijdens het Invoeren van elementen

Bij de raam- en deurposities is een nieuwe live-calculatie geïntegreerd.

Deze berekening wordt tijdens het invoeren van elementen altijd automatisch in de achtergrond uitgevoerd en in de hoek linksonder weergegeven.

Bij modificaties aan de positie kunt u direct zien wat het effect is op de prijs.

In de calculatiegegevens vindt u rechtsboven in het programmaschermeen nieuw vak met de benaming ‘Calculatie tijdens elementingave.

De instellingen voor de live-calculatie kunnen zowel per project als globaal worden gemaakt.

Voor een projectafhankelijke calculatie klikt u op ‘Project’ > ‘Project calculatiegegevens’.

Globale wijzigingen aan een calculatiebestand kunt u maken onder ‘Eigen database’ > ‘Calculatie > ‘Gegevens’.

Aanwijzingen!

  • De functie ‘Positie-afhankelijke calculatie’ werd verwijderd uit de bovenbalk van projecten, omdat nu de standaard-calculatie en de positie-afhankelijke kostenberekening naast elkaar worden uitgevoerd.
  • Wanneer een project al eerder werd gecalculeerd, wordt de al bepaalde zaagverliestoeslag voor de standaard-calculatie ook voor de gelijktijdig uitgevoerde calculatie tijdens het invoeren van elementen toegepast. Wanneer een project nog niet gecalculeerd is en u bij de instellingen voor de standaard-calculatie geen procentueel zaagverlies hebt ingevoerd, wordt voor de gelijktijdig uitgevoerde calculatie tijdens het invoeren van elementen een waarde van 0% gebruikt.
  • Om deze functie te kunnen gebruiken moet de gebruiker in het gebruikersbeheer het gebruikersrecht ‘Calculatie’ geactiveerd zijn.

Nieuw gebruikersrecht: Materiaalbepaling wijzigen

Met het nieuwe gebruikersrecht ‘Calculatie materiaalberekeningsinstelling wijzigen’ kunt u de materiaalbepalingsopties zowel zien als wijzigen.

Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer bij het bestellen van materialen moet worden afgeweken van de oorspronkelijke calculatie instellingen (bijvoorbeeld wanneer prijsstaffels, bulk- of alternatieve artikelen worden gebruikt).

De calculatie of de calculatiegegevens weergeven of bewerken blijven ontoegankelijk.

Een gebruiker met het gebruikersrecht calculatie’ heeft zowel toegang tot de kostenberekening, de kostenberekeningsgegevens als de materiaalbepalingsopties.

Gebruikersrechten kunnen worden gewijzigd in het projectcentrum in het bestandsmenu ‘Instellingen’ > ‘Verdere instellingen’.

Configurators

Adeco-deurvullingen

De Adeco-deurvullingconfigurator werd geïntegreerd met het invoeren van het glas.

Met deze nieuwe functie beschikt u over u alle technische en verkoopgegevens van Adeco-deurvullingen.

Instellen

Om deze configurator te kunnen gebruiken moet u beschikken over een registratiecode (een token) van de firma Adeco.

U voert dit token als volgt in LogiKal in:

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Instellingen’ > ‘Overige instellingen’.

Klik op het tabblad ‘Online configurators’.

Voer het token in onder ‘Adeco’.

Gebruik

Selecteer bij het invoeren van het glas onder ‘Vulling’ de optie ‘Adeco-deurvullingen’.

Daardoor wordt een nieuw scherm geopend met de gebruikersinterface van de configurator. Hierin stelt u uw eigen maatwerkpaneel samen met alle technische en verkoopgegevens van Adeco.

Om door alle programmascherm te navigeren, klikt u rechtsboven op de knop ‘Volgende’.

Zodra u alle instellingen hebt gemaakt klikt u linksonder op de knop ‘Offerte maken en gegevens overnemen’.

Bij de deurvulling vindt u dan bij glasgegevens alle technische en verkoopgegevens.

De documenten die door de Adeco-configurator zijn gegenereerd kunt u rechts in het projectcentrum vinden onder ‘Documenten’.

Pilkington glasconfigurator

Vanaf versie 11.2 kunt u gebruikmaken van de glasconfigurator van Pilkington.

Instellen

Om deze configurator te kunnen gebruiken dient u zich met een e-mailadres te registreren op de website van Pilkington: http://spectrum.pilkington.com.

U voert dit e-mailadres als volgt in LogiKal in:

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Instellingen’ > ‘Overige instellingen’.

Klik op het tabblad ‘Online configurators’.

Voer uw e-mailadres in het betreffende veld in.

Gebruik

Klik in het bestandsmenu op ‘Project’ > ‘Projectartikelen’ > ‘Projectglas’.

Selecteer onder ‘Online-configurator’ de optie ‘Pilkington-Spectrum’.

De configurator wordt weergegeven in een nieuw scherm.

Aan de linkerkant kunt u een filter voor de glaseigenschappen instellen. Het resultaat van het ingestelde filter wordt aan de rechterkant weergegeven. Om een glas te gebruiken klikt u op een artikel aan de rechterkant.

In het volgende scherm kunt u het glas aanpassen.

Klik daarvoor rechtsboven op de knop ‘Sluiten’ om het glas te importeren in het projectglas van LogiKal.

Gebruiken bij het invoeren van elementen

Bij het invoeren van glas onder Vullingen kunt u onder ‘Projectglas’ de optie ‘Pilkington-glas’ selecteren en in de betreffende positie toepassen.

Allebacker-brievenbusconfigurator

De Allebacker-brievenbusconfigurator werd geïntegreerd met het invoeren van glas in LogiKal.

Met deze nieuwe functie beschikt u over u alle technische en verkoopgegevens van de brievenbussen van Allebacker.

Instellen

Om deze configurator te kunnen gebruiken hebt u een klantnummer en een accountmanager-ID van Allebacker nodig. Wanneer u niet beschikt over deze toegangsgegevens kunt u deze bij Allebacker aanvragen.

U voert deze toegangsgevens als volgt in het programma in:

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Instellingen’ > ‘Overige instellingen’.

Klik op het tabblad ‘Online configurators’.

Voer uw toegangsgegevens in onder ‘Allebacker’.

Gebruik

Open het glasinvoerscherm onder Invoeren van elementen.

Klik in de positietekening op het vlak waar u een brievenbus wilt integreren.

Selecteer onder ‘Vulling’ de optie ‘Brievenbus Allebacker’.

Daardoor wordt de Allebacker-brievenbusconfigurator weergegeven.

Stel vervolgens stap-voor-stap de brievenbus samen.

Klik zodra u de brievenbus hebt geconfigureerd op de knop ‘Project nu opslaan’.

Klik rechtsboven op het X-pictogram om de Allebacker-configurator te sluiten en terug te keren naar Invoeren van elementen.

U kunt nu de brievenbus met alle technische en verkoopgegevens in LogiKal gebruiken.

CNC

Botsingdetectie bij bewerkingen met schijffrezen gecompleteerd

Vanaf Versie 11.2 kan het programma botsingen bij bewerkingen met schijffrezen in CAD weergeven.

Eigen databank

Series bij het invoeren van elementen zichtbaar maken/verbergen

Het is nu mogelijk om series bij het invoeren van elementen zichtbaar te maken of te verbergen.

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Eigen databank’ > ‘Series gebruiken’ > ‘Seriegegevens’.

Om een serie weer te geven tijdens het invoeren van elementen activeert u de serie door het aankruisvakje voor de naam van de serie aan te vinken.

Om een serie te verbergen tijdens het invoeren van elementen deactiveert u de serie door het aankruisvakje voor de naam van de serie leeg te maken.

Referentiepunten voor eigen artikelen

U kunt nu ook referentiepunten voor uw eigen artikelen/HUD definiëren om daaraan bewerkingen te koppelen.

Klik op ‘Eigen databank’ > ‘Artikelgegevens’.

Selecteer een artikel en klik vervolgens op het tabblad ‘Referentiepunten’.

Uitgebreidere informatie over referentiepunten kunt u vinden op:

https://help.orgadata.com/nl/docs/handleiding/cnc/referentiepunten/

 

Externe controle

Brandbeveiligingselementen en vluchtdeuren moeten altijd een op afstand worden bewaakt door een externe instantie. Daarvoor is in de globale instellingen een vak toegevoegd waarin het uitvoerende testinstituut geselecteerd en het certificaatnummer ingevoerd kan worden.

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Eigen databank’ > ‘Globale instellingen’ > ‘CE-gegevens’.

Daardoor wordt het volgende programmascherm weergegeven:

Klik op het tabblad ‘Externe controle’.

Selecteer aan de rechterkant een ‘Testinstituut’. Het systeem vult automatisch het bijbehorende ID in.

Rechts daarnaast kunt u het certificaatnummer invoeren.

Deze gegevens kunt u vinden op de prestatieverklaring en op de CE-markering.