Tekstverwerker

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om een tekst aan te maken. Door op de functie “nieuwe tekst aanleggen” te klikken komt u in een scherm waar u uw teksten kunt ingeven. Vervolgens kunt u deze tekst opslaan door linksboven het icoontje opslaan te kiezen. Vervolgens op “projecten”. Nu kunt u een project kiezen waar u deze tekst opgeslagen wilt hebben.

Indien u een afdruk opgeslagen heeft bij het project, dan kunt u dit linksonder op het hoofdscherm zien. Hier heeft u tevens de mogelijkheid om ieder bestand toe te voegen. Door in dit scherm met de linkermuisknop te klikken komt er een pulldown-menu. Hier kunt u selecteren “extern bestand toevoegen.

In de interne  tekstverwerker kun u zelf teksten aanleggen en wijzigen.

De tekstverwerker stelt u de volgende functies ter beschikking:

Nieuw
Deze gebruikt u om nieuwe documenten aan te maken.

Openen
Om reeds aangelegde teksten te openen gebruikt u deze functie.

Opslaan
Sla het documenten op om deze later weer te bewerken of af te drukken.

Afdrukken
De actuele tekst wordt afgedrukt.

Afdrukvoorbeeld
Er wordt een afdrukvoorbeeld gemaakt.

Knippen
Met deze functie kunt u een tekstdeel verwijderen en met de functie “plakken” kunt u het terug zetten.

Kopiëren
Met deze functie kunt u een tekstdeel kopiëren en met de functie “plakken” kunt u het ergens bijzetten.

Plakken
Met deze functie kunt u alles wat u “geknipt” of “geplakt” heeft terugzetten.

Tabel invoegen
Hiermee kunt u een tabel invoegen en vooraf het aantal rijen en kolommen bepalen.

Weergeven/verbergen
Het programma geeft bij iedere gebruikte „enter“ dit “¶” weer. Spaties worden door een punt aangeven. Al deze functie worden niet mee afgedrukt.

Lettertype
Met deze functie bepaalt u het lettertype en de lettergrote .

Vet
De gemarkeerde tekst wordt vetgedrukt.

Onderstrepen
De gemarkeerde tekst wordt onderstreept.

Cursief
De gemarkeerde tekst wordt schuinsgedrukt.

Links uitlijnen
De gemarkeerde tekst wordt links uitgelijnd.

Centreren
De gemarkeerde tekst wordt gecentreerd weergegeven.

Rechts uitlijnen
De gemarkeerde tekst wordt rechts uitgelijnd.

Uitvullen
De gemarkeerde tekst wordt over de gehele regel opgevuld.

Kader
Met deze functie kunt u de buiten of binnenlijnen van een kader van een lijndikte voorzien.

Veldfuncties

Bij het ingeven van tekstblokken bij de offerte etc. kunt u automatische velden bijvoegen. Deze velden worden bij het genereren van een afdruk automatisch met de betreffende inhoud gevuld.

Om een veld in te voegen kiest u in de tekstverwerker het menu “invoegen”, de ingave “veld” en dan kiest u het gewenste veld.

Tekstblok invoegen

In het scherm dat verschijnt als u de afdrukfunctie: offerte, orderbevestiging, afleverbon, rekening of leveringsovereenkomst gebruikt kunt u de functie „gekozen tekstblok“ kiezen.

Hierna verschijnt het volgende scherm:

Kies uit deze lijst een tekstblok dat u wilt gebruiken.

Nadat u bij de betreffende afdrukfunctie de functie „aangeven“ geselecteerd hebt, voegt LogiKal de voorinstelling van het gekozen tekstblok samen met de gekozen afdruk. Nu bent u in de functie tekstverwerken en kunt u, indien gewenst, verdere wijzigingen aanbrengen.

Aanwijzing:

Het gekozen tekstblok wordt nu automatisch altijd bij de betreffende afdruk gebruikt, totdat u een ander tekstblok kiest.

Tekstblokken aanleggen

U kunt zelf tekstblokken aanmaken, die dan bij een afdruk automatisch bijgevoegd kunnen worden.

Kies de functie “Tekstverwerker“ op het hoofdscherm en geef een tekst in. U kunt ook een voorhanden tekst onder “openen” verder verwerken.

De functies van de tekstverwerker zijn in het hoofdstuk “Tekstverwerker” omschreven.

Nadat u het tekstblok naar wens opgezet heeft, kunt u het op de betreffende plaats opslaan.

Indien er ook na de automatische tekst een omschrijving moet volgenen, geef dan voor de aan te geven tekst het veld <HAUPTTEXT> in.

U kunt verdere velden toevoegen, bijvoorbeeld de datum, het adres van uw klant, etc.

Hoe u die velden kunt invoegen kunt u vinden onder het hoofddruk „Veldfuncties“.

Tip:
Als u de tekst van de afdruk op de tweede pagina wilt laten beginnen, geef dan onderaan de tekst het commando “CTRL+ ENTER”.