Staticamodule in de elementingave

Om gedurende de Elementingave een statische analyse van profielen en glas te kunnen doorvoeren, dient u te beginnen met het instellen van de statica-gegevens voor het het betreffende project in het ingavescherm.

NLStatik019

Als alternatief kunt u deze instellingen ook maken als u uw project aanlegt, als u in uw project een nieuw merk aanlegt en als u bij een bestaand merk, over de rechtermuistoest op de functie “invoer van elementen” en vervolgens op “statica gegevens wijzigen” gaat.

Ga naar de functie “Project-statica”, onderin uw ingavescherm. Hiermee opend zich een scherm waar u uw betreffende instellingen kunt maken voor uw statische analyse. De bedieningswijze is gelijk aan die van de statica-module. Zie ook hoofdstuk 1.

Indien u geen statica-controle wilt toepassen op uw project kunt u linksboven het vakje “geen staticacontrole” aanvinken.

NLStatik020

Rasteringave

In het eerste scherm, waar u uw geometrie van het element bepaald, controleerd het programma of uw merk zich binnen de gebouwafmetingen bevindt. Indien dit niet het geval is kunt u rechtsonder over de functie “Statica” de gebouwafmetingen wijzigen.

NLStatik021

Afsteunpunten

Nadat u in het volgende scherm de stijl- en regelprofielen bepaald heeft, kunt u aanvullend afsteunpunten gaan simuleren. Ga hiervoor op de functie vast-/los afsteunpunt. Deze functie bevindt zicht rechts op uw scherm.

NLStatik022

U dient er rekening mee te houden dat het programma automatisch aan de bovenzijde en aan de onderzijde een afsteunpunt plaatst. In dit scherm kunt u kiezen, of u de afsteunpunten per stijl wilt definieren of dat u dit voor alle stijlen op dezelfde hoogte wilt doen. Afhankelijk van uw keuze verschijnt één van de onderstaande schermen.

NLStatik023

U kiest een referentiemaat, bijvoorbeeld peil en geeft op een bepaalde afstand een vast of een los afsteunpunt aan, zonder toebehoren.

Profielkeuze

Zodra alle afsteunpunten geplaatst zijn, kunt u in de profielkeuze controleren of de gekozen stijl voldoet aan de afsteunvoorwaarden die u bepaald heeft. Alleen als in de comm. Data Ix waarde s gedefiniëerd zijn kan het programma contoleren op doorbuiging. LogiKal® geeft aan of het profiel voldoet door er een groen vinkje voor te zetten en geeft aan als het niet voldoet door er een rood kruis voor te zetten. U kunt eventueel over het “plusje” voor het profielnummer een versterking toevoegen aan het profiel.

NLStatik024

Rechtsonderin het profielkeuze menu kunt u zien aan welke Ix-waarde het profiel minimaal dient te voldoen. Achter ieder profielnummer staat de bezettingsgraad of overschreidingsgraag vermeld. Hierbij is 100% gelijk aan de minimale Ix-waarde.

Regelprofielen worden altijd als éénveldsdragers berekend. Een berekening van de doorbuiging van de zwakste as (Iy-waarde) op basis van het eigen gewicht in combinatie met het glasgewicht doet het programma niet! Gebruik hiervoor de statica-module op het hoofdscherm, functie Regel-vertikaal.

Weergaveopties

Linksonderin uw beeldscherm vindt u een instelfunctie voor de diverse weergave mogelijkheden. Hier kunt u aangeven of u de buig, moment en/of dwarskrachten grafisch op uw element wilt laten aangeven. Tevens kunt u alle grafische weergaves vergroten met een vermenigvuldigingsfactor, zodat ze duidelijker in beeld komen.

NLStatik025

Afdrukmoglijkheden

Indien u tijdens de elementingave een afdruk wenst van de calculatiegegevens van een betreffende stijl, dan kunt u hier met de rechtermuistoets op gaan. Vervolgens opent zich een scherm met de functie “staticagegevens” en vervolgens “afdrukken”.

NLStatik026

Deur-/Raamelement

Bij deur- en raamelementen is de handelswijze gelijk aan die van een façade-element met als enig verschil dat het geen afsteunpunten toegewezen kunnen worden. Voor sterkte berekeningen dient u de staticamodule op het hoofdscherm te gebruiken.