Bepaling van de windlast

De horizontale windlast op vertikale trage elementen kan volgens de norm die geldt in verschillende landen berekend worden. In de hierna volgende omschrijvingen is een berekening volgens toelating van de NEN 6702 exemplarisch weergegeven. Kies hiervoor onder de rubriek  “land” de optie Nederland NEN 6702 of België NBN EN 1991-1-4.

Vereenvoudigde rekenmethode volgens NEN EN 1991-1-4

NLStatik002

U maakt gebruik van de berekeningsmethode “van de hoogte afhankelijke winddruk”. Deze vereenvoudigde rekenmethode rekent met door wind veroorzaakte extreme waardes van stuwdruk.

U selecteert het gebied waar uw project zich bevindt onder de categorie “Windgebied” of “Terrein categorie”. Vervolgen geeft u onder “gebouwafmetingen de gebouwbreedte, gebouwhoogte en gebouwdiepte aan. Vervolgens dient u aan te geven hoe ver uw bouwplaats zich boven het maaiveld bevindt.

Directe ingave van hoogte aghankelijke windbelasting

Als alternatief voor een berekening volgens de NEN 6702 en de NBN EN 1991-1-4 kan gekozen worden om de van hoogte afhankelijke windlast zelf in te voeren door de functie “Direct invoeren” te activeren.

Hierbij dient u er rekening mee te houden dat u hier de uiteindelijke vlakbelasting invoert die op het gebouw werkt. Hier wordt verder geen rekening gehouden met winddruk belastingen die eventueel met aerodynamische bijwaarden vermenigvuldig dienen te worden (circulatiedruk). Winddruk geeft u in met positieve waardes en windzuiging geeft u in met een negatieve waarde.

De belasting wordt over een gebouwbreedte en -diepte als constant aangehouden. Dit betekend dat verhoogde en verschillende belastingen door verhoogde circulatiedruk in de randgebieden niet meegerekend wordt.

Grenswaarden

NLStatik003

De grenswaardes, die voor de calculatie van profielen en glas ingevoerd dienen te worden kunt u vinden onder de sheet “Grenswaarden”. Voor profielen en glas kan de doorbuigings-grens-waarde gedefiniëerd worden. Voor glas kan aanvullende de maximale glasspanning gedefiniëerd worden.

Belangrijk hierin is dat de functie klimaatbelasting in de meeste gevallen uitgevinkt kan worden!

Doorbuigwaarden

NLStatik004

De maximale doorbuiging van profielen en glas wordt in Nederland voorgeschreven in de NEN normen, in België worden deze voorgeschreven in de NBN EN normen. De glasdoorbuigvoorwaarden worden meestal door de glasleveranciers voorgeschreven. Hiervoor dient de gebruiker de betrefende glasleverancier te raadplegen. Standaard waardes zouden kunnen zijn 8mm of een verhouding van 1/200. Naast het glas wordt de maximale doorbuiging voor stijlen en regels reeds voorgesteld door het programma. Deze waardes kunt u individueel aangepast worden.

Spanningsbegrenzing

In het onderste deel van het ingavescherm worden de maximale toelaatbare spanningen voor verschillende glastypes gedefiniëerd. De standaard waardes die u hier ingevuld ziet zijn de waardes die voorgeschreven worden door de Euro-code. Deze waardes dienen ten allertijde door de glasleverancier geverifieerd en goedgekeurd te worden.

Eenheden

De in het programma en op de afdrukken aangegeven eenheden voor winddruk en voor spanning kunnen naar believen aangegeven worden. Naast [kN/m²] of [N/mm²] heeft u ook de mogelijkheid de alternatieven [N/m²], [Pa], [kPa] en [MPa] te gebruiken.

NLStatik005