Vluchtdeuren

Op basis van de normen voor nooduitgangen (EN 179) en paniekuitgangen (EN 1125) biedt LogiKal u ingenieuze hulpmiddelen waarmee u aan de wettelijke eisen kunt voldoen – zonder veel extra inspanningen.

Dankzij de geavanceerde instellingen voor vleugeltypen kunt u eenvoudig sluitfuncties en openingsrichtingen definiëren. Voor een betere visualisatie wordt in de positietekening het bijbehorende vluchtdeursymbool inclusief de gebruikte standaard weergegeven. In de doorsnedetekening geeft een groene pijl de richting aan waarin de vluchtdeur zich opent.

Zo werkt het

Creëer een deurpositie in de elementingang.

Voer de gewenste openingsrichting in bij de keuze van het inzetmoduul.

Er wordt een programmavenster geopend met de instellingen voor de vleugeltypes.

Selecteer onder “Vluchtwegdeurfunctie” de openingsrichting en de loopvleugel.

Bevestig uw ingave en klik op de knop “OK”.

Het bijbehorende vluchtdeursymbool wordt nu in de positietekening weergegeven.

Een groene pijl in de doorsnedetekening visualiseert de vluchtrichting.

Externe controle

Zowel de vluchtdeuren als de brandbeschermingselementen moeten altijd extern worden gecontroleerd door een extern instituut. LogiKal kan u hierbij helpen. In de globale specificaties vindt u de ingave-opties in het CE-gebied waarin het testinstituut dat de test uitvoert kan worden geselecteerd en het certificaatnummer kan worden ingevoerd. Deze gegevens worden automatisch opgenomen in prestatiecertificaten en CE-markeringen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het hoofdstuk Externe controle.