Bouwproductenregelgeving

 • definieert de voorwaarden voor het op de markt brengen van bouwproducten en vervangt de richtlijn voor bouwproducten
 • is vanaf 01-07-2013 in alle EU-Lidstaten geldig
 • benoemt alle essentiële eigenschappen van bouwproducten, aangevuld met betrekking tot de veiligheid voor werknemers, energie-efficiëntie en natuurlijke ressources
 • voorziet de Markttoezicht met meer bevoegdheden
 • benoemt en verklaart alle belangrijke begrippen, bijv. prestatieverklaringen
 • organiseert het CE-keurmerk

Het CE-Keurmerk

 • is sinds 01-02-2010 verplicht
 • omvat de keurmerkverplichtingen voor alle ramen, buitendeuren, vliesgevels zonder vereisten aan brand- en rookwerende functie die onder een geharmoniseerde norm vallen
 • is geen goederen- of kwaliteitskeurmerk maar een handelskeurmerk (zoals bijv. een persoons-ID). Deze moet er voor zorgen dat uitsluitend bouwproducten op de Europese markt worden gebruikt die ten minste aan de minimale vereisten voldoen

Doelen, Betekenis

 • Weghalen van handelsbelemmeringen in Europa
 • Weghalen van nationale handelskeurmerken
 • Beperking van noodzakelijke tests, toont de in acht neming van alle toegepaste verordeningen, wordt daarom onder eigen verantwoording van de fabrikant gebracht

De prestatieverklaring

 • De prestatieverklaring wordt als begrip voor de gewaarborgde eigenschappen van de bouwproducten ingevoerd
 • De fabrikant is aansprakelijk voor de conformiteit aan de verklaarde prestatie tot het bouwproduct
 • De prestatieverklaring is voorwaarde voor ieder CE-keurmerk
 • Zonder prestatieverklaring mag geen keurmerk worden verstrekt
 • Zodra de prestatieverklaring is opgesteld, moet de fabrikant het CE-keurmerk op het product aanbrengen
 • Op papier of digitaal
 • 10 jaar bewaarplicht

Inhoud:

 • Referentienummer van het producttype (Dop-nummer)
 • De systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct
 • Het gebruiksdoel resp. de gebruiksdoelen van het bouwproduct
 • De verklaarde prestaties van alle niet verklaarde prestaties met npb voorzien (No performance determined)
 • Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm
 • Testlocatie
 • Beoordelingssysteem
 • Gevolmachtigde

CE-Keurmerk

Voorwaarden:

 • Goed zichtbaar en altijd leesbaar
 • Op het bouwproduct, zolang het soort bouwproduct dit keurmerk
 • toestaat of rechtvaardigt
 • Als dit niet mogelijk is, dan op de verpakking of in de begeleiden- de papieren
 • Ook combinaties van etiket en begeleidende papieren is mogelijk
 • Uitsluitend verklaarde prestaties / geen npd op CE-keurmerk

Inhoud:

 • Productiejaar
 • Naam, adres van fabrikant:
 • Identificatienummer
 • Projectnaam, positienummer, -type
 • Norm
 • CE-keurmerk

Marktbewaking

Moet CE-keurmerk bewaken

ILT controleert op naleving en misbruik (economisch delict; boete)

Wat wordt bewaakt:

 • Juiste keurmerk in vorm en inhoud (bijv. ten minste een verklaarde prestatie)
 • Controle of het keurmerk geschikt is voor het product

Handelen op zware overtredingen, zoals bijvoorbeeld:

 • Een serieus risico voor de veiligheid en gezondheid van personen.
 • Als dit het geval is, kunnen de instellingen voor marktbewaking bijvoorbeeld de verdere verspreiding van deze producten in verbieden of in bijzonder ernstige gevallen zelfs de vernietiging van de producten vereisen.

Geharmoniseerde normen

Benoemd essentiële en aanvullende kenmerken resp. prestatie-eigenschappen van bouwproducten en hoe deze moeten worden vastgesteld en moeten worden aangegeven.

Geharmoniseerde norm voor ramen en buitendeuren

Essentiële eigenschappen van ramen en buitendeuren volgens EN 14351-1
Weerstandsvermogen tegen windlast -> Beoordelingsplicht vanuit MBO
Warmtedoorlating -> Minimumvereisten vanuit ENEV*
Lichttechnische waarden -> Beoordelingsplicht vanuit ENEV*
Luchtdoorlatendheid -> Beoordelingsplicht vanuit ENEV*

Slagregendichtheid
Gevaarlijke stoffen
Stootvastheid
Traagheid van de veiligheidsinrichtingen

Hoogte
Geschiktheid van vrijgave
Geluidsisolatie
*ENEV (Energiebesparingsverordening)

Geharmoniseerde norm vliesgevels

Essentiële eigenschappen van vliesgevels volgens EN 13830 (in bewerking) Weerstandsvermogen tegen windlast -> Beoordelingsplicht vanuit MBO
Warmtedoorlating -> Minimumvereisten vanuit ENEV*
Luchtdoorlatendheid -> Beoordelingsplicht vanuit ENEV*

Slagregendichtheid
Weerstandsvermogen tegen eigen last
Weerstandsvermogen tegen horizontale lasten
Stootvastheid

Weerstand tegen thermische uitzetting
Doorlaatbaarheid van de waterdamp
Duurzaamheid, reactie bij brand, brandbestendigheid, brandverspreiding, geluidsisolatie

Adviezen voor het opstellen van een prestatieverklaring

 • Verklaar ten minste één prestatie
 • Neem de beoordelingsplicht in acht
 • Neem de minimale vereisten in acht
 • Verklaar geen hogere prestatie dan nodig
 • Verklaar niet meer prestaties dan nodig
 • Verklaar niet meer prestaties dan nodig

Advies voor gebruikerstoepassing 1

NLCE008

Geen voorwaarden beschikbaar

Toepassen:

 • Overdracht van de waarden uit de aanbevolen toepassing
 • Of overname van de vastgestelde waarden
 • Of verklaring van ten minste één prestatie

 

Advies voor gebruikerstoepassing 1/1

 

Advies voor gebruikerstoepassing 2

NLCE009

Specifieke voorwaarden aanwezig

Aanvraag
</= de bepaalde prestatiegegeven uit de software, maar
>/= de voorgegeven waarden uit het systeemhandboek van de
systeemleverancier

Toepassen
Overnemen van de specifieke voorwaarden

Advies voor gebruikerstoepassing 3

NLCE010

Optisch buiten het testlichaam

Het te testen deel van het testlichaam is altijd het zwakste deel, dus in dit geval wordt het draaideel en de bijbehorende testresultaten omschreven

Verdere toepassing zoals bij alle overige toepassingsgevallen