Rapporten in Open Calc

Als u OpenOffice Calc voor spreadsheets gebruikt, maakt u de volgende instellingen om de rapporten correct over te dragen. Klik in Projectcentrum in het bestandmenu op Instellingen> “Verder instellingen”> Tekstverwerker.

In het Spreadsheetprogramma activeer de optie “OpenOffice Calc”.

Om de instelling op te slaan, klikt u op de knop “OK”.

Om rapporten weer te geven in Open Office Calc, opent u de instellingen van het rapport. Klik op de knop “Weergeven” en selecteer de optie “Weergave” (Excel)”.