Verwerkingslocaties

Wat zijn verwerkingslocaties? Hoe activeer ik die? En hoe pas ik de functie Verwerkingslocaties toe in het programma?

Verwerkingslocaties activeren

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op “Instellingen” > “Verdere instellingen”.

In het tabblad “Principieel” staat de optie “Verwerkingslocaties opvragen”.

Als u deze optie activeert, verschijnt aan de linkerkant een tabblad met de aanduiding “Verwerkingslocaties”.

Hier kunnen de aanduidingen voor de verschillende locaties worden ingevoerd. Klik op “Weergeven” om de betreffende locatie te activeren / deactiveren.

Als in de werkplaats het glas wordt aangebracht, kunt u hier maatregelen treffen, zodat het glas niet verschuift tijdens het transport. Hiervoor kunt u bij de betreffende verwerkingslocatie de optie “2 glassteun per kant (venster/deur)” activeren. Als u het glas bijvoorbeeld rondom met glassteunen opspant, worden 8 glassteunen per vulling (dus 2 per kant) geplaatst.

Om ervoor te zorgen dat deze functie meegenomen kan worden, moet u bij het invoeren van elementen onder Beglazing aan elk glas de verwerkingslocatie toewijzen.

Als de verwerkingslocatie niet gedefinieerd of met bouwplaats is gedefinieerd, wordt gebruik gemaakt van het aantal glassteunen in de systeemdatabank.

Verwerkingslocaties toepassen

Open in de “Eigen databank” de “Systeemartikelen”

Selecteer een artikel en stel onder “Verwerkingslocatie” de locatie in.