Soorten posities

Materiaalposities

In het projectcentrum kunt u materiaalposities aanmaken. Deze kunnen bulkartikelen, lengte-artikelen, beslag, vullingen en verdere aanvullende artikelen bevatten. Materiaalposities worden in de berekening als afzonderlijke posten vermeld.

Klik in het projectcentrum in de taakbalk op de pijl rechts naast de knop “Nieuw” en selecteer de optie “Materiaalpositie”.

Voer de gegevens voor de materiaalpositie in.

Aanvulartikelen

In het eerste programmavenster kunt u aanvulartikelen invoeren. Dit kunnen bulk- of lengte-artikelen zijn.

Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp zie hoofdstuk > Aanvulartikelen.

Extra vullingen

Klik in de navigatiebalk onderaan op “Extra vullingen” om naar het programmavenster voor glas en panelen te gaan.

Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp zie hoofdstuk > Beglazing.

Beslag

Klik in de navigatiebalk onderaan op “Beslag” om naar het programmavenster voor beslagkeuze te gaan.

Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp zie hoofdstuk > Beslag.

Verdere gegevens

Klik in de navigatiebalk onderaan op “Verdere gegevens” om naar het programmavenster voor werktijden te gaan. Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp zie hoofdstuk > Verdere gegevens.

Beslagposities

In het projectcentrum kunt u afzonderlijke beslagposities aanmaken.

Klik in het projectcentrum in de taakbalk op de pijl rechts naast de knop “Nieuw” en selecteer de optie “Beslagposities”.

Voer de eigenschappen voor de beslagpositie in en klik op “OK”.

Maak het raster van de positie aan.

Na het selecteren van een inzettype bepaalt u de beslagartikelen.

De invoer van de beslagartikelen gaat op dezelfde manier als de invoer van elementen.

Sluit de invoer van de beslagpositie af.

De beslagpositie wordt nu meegenomen in de berekening en verschijnt op de uitdraai.

Tekstposities

Klik in het projectcentrum in de taakbalk op de pijl rechts naast de knop “Nieuw” en selecteer de optie “Tekstposities”.

Naast tekst kunt u hier ook berekeningsgegevens en werktijden invoeren.

De gegevens die u hier invoert worden meegenomen in de berekening en verschijnen als zelfstandige positie op de uitdraai.