Project-CNC-Databank

Project gerelateerde bewerkingen

Individuele bewerkingen of bewerkingsgroepen, die alleen worden gebruikt in een project kunnen nu project gerelateerd worden toegepast. Dergelijke individuele oplossingen blijven voor dit project toegewezen en de databank van de standaardbewerkingen behoudt zijn overzichtelijkheid.

Zo werkt het
Klik in het menu van projectcentrum op “Project” -> “Project-CNC-Databank”.

Hier staan onder “Project-CNC-bewerkingen” en “Project-CNC-Groepen” dezelfde functies beschikbaar als die we kennen bij de globale CNC-bewerkingen.

NL-Newsletter9-042

NL-Newsletter9-043

In de elementingave wijst u de project gerelateerde bewerkingen toe via de knop “Import” .

NL-Newsletter9-044

Globale CNC-bewerkingen in Project-CNC-Databank overnemen

Bewerkingen die u nodig heeft in uw huidige project en reeds als standaard beschikbaar zijn of in een ander project al zijn aangemaakt, kunt u direct in het huidige project importeren. Daarmee vereenvoudigd u het werk met projectmatige bewerkingen aanzienlijk.

Zo werkt het
Klik in projectcentrum op “CNC-Databank” -> “Bewerkingen” en selecteer een bewerking. Onderaan het programmascherm vindt u “In Project-CNC-Databank overnemen”. Klik hierop en de geselecteerde bewerking wordt in de projectgerelateerde databank overgenomen.

NL-Newsletter9-045

U kunt ook de volledige bewerkingsgroepen uit de databank van de standaardgroepen overnemen. Klik hiervoor in Projectcentrum in het menu “CNC Databank” -> “Groepen”. Kies een serie. In het volgende venster selecteert u de groepen die u wilt overbrengen, en klik vervolgens op de knop “In project-CNC-databank overnemen”.

NL-Newsletter9-046