Positie commentaren

U kunt aan elke positie uw eigen commentaar toevoegen. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de positie en selecteer in het contextmenu onder “Bewerkingen” -> “Positie commentaar” uit.

NL-2016-Projektkommentar-001
In het bovenste gedeelte kunt u bepalen of de commentaartekst alleen op de werkopdracht wilt weergegeven of ook ergens anders in het programma (bijvoorbeeld in de doorsnede tekeningen). Voor de calculatie, offerte,  levering, bevestiging, factuur en doorsnede tekeningen, kunt u uw eigen commentaar ingeven.  Activeer de bijbehorende aankruisvak met de omschrijving  <Afdruk>. Als u de commentaartekst van de werkopdracht ook op andere afdrukken wilt gebruiken, selecteer dan de functie “Als werkopdracht”.

Commentaar teksten kunnen ook worden overgenomen van andere projecten / posities. Klikt hiervoor op de knop “uit andere posities” en selecteer het projec. Klik op de positie van welke u de commentaartekst wil overnemen.