Leveringen

Als u de posities van uw project in verschillende secties wilt structureren, kunt u leveringen gebruiken.

Om een nieuwe levering aan te maken, klikt u in het projectcentrum op de werkbalk op de pijl naast de knop “Nieuw” en selecteert de optie “Levering”.

Voer de beschrijving en informatie voor de levering in en klik op “OK”.

Om een positie aan een levering toe te wijzen, selecteert u de levering in het dialoogvenster waar u een nieuwe positie creëert.

Een positie kan achteraf aan een levering worden toegewezen.

Klik met de rechtermuisknop op de positie.

Selecteer in het contextmenu “Bewerken”> “Naam/Aantal/Oppervlakte”.

Onder “Levering” kunt u de levering selecteren waaraan de positie moet worden toegewezen.

In het projectcentrum worden de posities weergegeven in de positielijst onder de leveringsbeschrijving.