Gebruikersinterface

Aan de bovenkant van het scherm vindt u het menu. Via dit menu krijgt u toegang tot alle subprogramma’s en programmafuncties.

Direct onder het menu is de werkbalk met veelgebruikte functies. Zo kunt u de functies altijd snel bereiken.

In de linker kolom kunt u de geschiedenis van het project vinden. Met deze geschiedenis kunt u zien welke projecten onlangs zijn geopend. Wanneer u klikt op één van de projecten dan wordt dit project geopend in het projectcentrum.

Onder projectgeschiedenis, wordt de directorystructuur weergegeven waarin de afzonderlijke projecten worden opgeslagen.

In de rechter kolom worden de posities van het geselecteerde project weergegeven. Als u dubbel klikt op een positie dan opent zich automatisch de elementingave.

Het centrale punt in het projectbeheer is de projectlijst. Hier worden alle projecten en details weergegeven.

Klik met de rechter muisknop op een project en het context-menu wordt geopend. Hier worden alle beschikbare functies voor het project weergegeven.

Aan de onderkant van het scherm vindt u het hoofdmenu van het programma. Hier kunt u schakelen tussen Startpagina, Projectbeheer, Productie-eenheden en Projectcentrum.

NL-2016-Projektverwaltung-001

Drag & Drop functie

Met Drag & Drop kunt u in projectbeheer snel en eenvoudig mappen en projecten verschuiven of kopiëren.

Klik het bestand die u wilt verschuiven met de linkermuisknop aan en hou de knop ingedrukt. Verschuif het bestand naar de locatie waar het moet worden opgeslagen en laat nu de muisknop los.