Raster

Ingave door middel van breedte- en hoogtevelden

In het raster invoerscherm kunt u het aantal breedte- en hoogtevelden ingeven. Het aantal breedte-en hoogtevelden is beperkt  tot 99 velden.
Nadat u het aantal heeft ingegeven dient u de totaal- en deelbreedte en de totaal- en deelhoogte in te geven. Het rood gemarkeerde bereik is daarbij altijd het actueel te bewerken deel.

De letter “A” staat voor de automatische toekenning van de afmetingen. Het voordeel van automatische toekenning bestaat uit het feit dat alleen de automatische velden zullen worden aangepast in geval van latere wijzigingen (b.v. verandering van de totaal afmeting).

U kunt ook een formule gebruiken om een deelmaat te berekenen b.v. G/2 (G=totaal afmeting). Het resultaat van deze formule wordt automatisch berekend en ingevoerd in het bijbehorende veld. Let op: dit is een pure rekenmachine functie. De formule zelf zal niet worden opgeslagen nadat de waarde is berekend.

Velden toevoegen

Nadat alle afmetingen zijn ingevoerd kunt u velden toevoegen met behulp van de knop “Veld  toevoegen”.

Als er een veld is toegevoegd, geeft u de deelmaat hiervoor in.

Velden verwijderen

U kunt velden verwijderen uit de actuele positie.

Nadat u hebt aangeven welk veld verwijderd dient te worden, bepaald u het aantal te verwijderen velden.

Breedte en Hoogte

U kunt ook achteraf de totaal – of deelafmetingen van een positie wijzigen. Een muisklik op een maat van de positie markeert automatisch de daarbij behorende veld in het ingavescherm.

Afkantingen

Met de optie “Afkanting” kunt u een schuine zijde in de positie plaatsen.
U kunt de afschuining “Links boven”, “Rechts boven”, “Links onder” of “Rechts onder” plaatsen.

De stijlen en regels van een positie zijn allen genummerd.
U kunt deze nummering gebruiken om de begin- en eindpunt van een schuine zijde te bepalen.
U kunt ook de schuine zijde bepalen door de hoogte- en breedtemaat in te geven.

Wilt u een schuine zijde verwijderen, klik dan op “Afkanting”. Daarna selecteert u de zijde (“linksboven”, “rechtsboven”, “linksonder”, “rechtsonder”) en klikt u rechtsonder in het scherm op “Afkanting verwijderen”.

Boog

Om de positie te voorzien van een boog, klikt u op “Bogen”.

U kunt ook bogen, segmentale bogen, spitsbogen en cirkelronde posities maken.

Profiel plaatsen/verwijderen

Klik op “Profiel plaatsen/verwijderen” om een profiel direkt te verwijderen of terug te plaatsen.

U kunt ook met de muis een gebied selecteren of de “CTRL”-toets ingedrukt houden om meerdere profielen gelijktijdig te selecteren of te deselecteren. Als alternatief kunt u enkele profielen selecteren met ALT + cursor.

Aansluitend klikt u op “Toevoeg/verwijder” om de veranderen over te nemen.

Tussenstijl

Om een stijl toe te voegen klikt u op “Tussenstijl” en geeft u een positie in.

Regel

Om een regel toe te voegen klikt u op “Regel” en geeft u een positie in.

Stijl en regel in deelveld

Om één of meerdere stijlen/regels in een deelveld te plaatsen kiest u eerst een veld uit waar de stijl of regel geplaatst moet worden en geeft u daarna het aantal in.

Koppelingen

Om een profielkoppeling te maken, kiest u deze functie.

Klik op het profiel waar het element gekoppeld moet worden.

U kunt met de muis een gebied selecteren of de CTRL-toets ingedrukt houden om meerdere profielen tegelijk te selecteren of te deselecteren. Klik vervolgens op de funtie “Koppelingen” om een koppeling te kiezen en daarna op “OK”.

Verbredingen

Klik op de profielzijde waar een verbreding geplaatst of verwijderd moet worden.
U kunt ook de CTRL-toets gebruiken om meerdere profielen gelijktijdig te selecteren of te deselecteren. klik daarna op de “Verbredingen” om een verbreding toe te passen.

Peil

Bepaal de referentiemaat voor de bovenste rand van de afgewerkte vloer door te klikken op “Peil”  en geef de referentie, verschuiving en hoogte in.

Etages

Geeft u voor de etages de beschrijving, vloerdikte en de positie bovenzijde vloer vanaf peil in.

Vrije invoer

Na het kiezen van de optie “Vrije invoer”, komt u in het CAD-programma.
Hier kunt u een element vrij invoeren.

Templates

Logikal beschikt in de rasteringave over templates.
Aan de hand van deze templates kunt u posities snel invoeren.

Nadat u een template hebt gekozen kunt u de maten voor deze nieuwe positie ingeven.