Vrije materiaalpakket aanleggen

Materiaalpakketten kunnen op vaste hoogte (verdiepingen) worden geplaatst. De bewerkingen in het materiaal pakket worden geplaatst op het profiel onafhankelijk van profielverlenging, profielstoot of geometrische kenmerken (afschuiningen, verschuiving borstweringshoogte, etc.).De uit het materiaalpakket verkregen bewerkingen zitten dus altijd op de juiste plaats.Verdere voordelen zijn de zowel de calculatie- als producttechnische overwegingen van de benodigde artikelen .

 

1. Bewerking aanleggen

Ga via “ CNC-Databank”  naar “Bewerkingen”.

Selecteer een serie.

Maak respectievelijk een ingave aan voor  stijlen, deklijsten en klemlijsten.

NLMaterialpaketFrei001

Definieer de bewerkingen voor de deklijsten.

Daarna bepaald u de bewerkingen voor de stijlen.

Let op! De volgorde van de bewerkingsstappen van de stijlbewerkingen worden door toewijzing van prioriteiten geregeld. Daarom geeft u bij bewerkingen, die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, prioriteiten aan.   Prioriteit 1 voor de als eerst uit te voeren bewerking.  Hogere prioriteiten voor de daaropvolgende bewerkingen.

In dit voorbeeld  bevat de rechthoek  prioriteit 1. De bewerking van de daaropvolgende tabbladen 2,3 en 4 bevatten respectievelijk prioriteiten 2,3 en 4.

NLMaterialpaketFrei002

Nadat u de bewerkingen voor de stijlen hebt aangelegd maakt u de bewerkingen voor de klemlijsten.

NLMaterialpaketFrei003

2. Bewerkingsgroep aanleggen

Selecteer onder  “CNC-Databank” -> “Groepen” de betreffende serie.

NLMaterialpaketFrei004

Klik op “Toevoegen” om een nieuwe groep aan te maken.

NLMaterialpaketFrei005

Selecteer de fabrikant en geef een groepennaam in.

Bepaal de serie, waarin de bewerking wordt gebruikt en selecteer onder Type de optie “Vrij”. Klik op “OK”.

Open de nieuwe groep.

NLMaterialpaketFrei006

Geef de profielen in. In de overeenkomstige velden daaronder geeft u de bewerkingen in die u in punt 1. hebt aangelegd. Sla de instellingen op.

Met de groepen voor de stijlen volgt u dezelfde stappen.

Maak een nieuwe “Vrije groep” aan en geef de overeenkomstige bewerkingen in.

Herhaal dit voor de klemlijsten.

Maak een nieuwe “Vrije groep” aan en geef de bewerkingen in die u bij stap 1 heeft aangemaakt.

 

3. Materiaalpakket definiëren

Selecteer onder “Eigen Datenbank” -> “Serie ingave” -> “Materiaalpakket” de betreffende Serie.

Klik op “Toevoegen” om een nieuwe materiaalpakket aan te maken.

In het rechter ingaveveld kunt u nieuwe gegevens ingeven.

NLMaterialpaketFrei007

Geef de materiaalgroep een naam en selecteer onder “Type” die Optie “Vrij”.

Geef in de drie velden de profielen, aanvul artikelen en de bewerkingen in.

Klik op “Regel toevoegen” om een nieuwe ingave veld voor de gegevens van de klemlijsten aan te maken. In tabblad 2 worden de gegevens voor de klemlijsten gedefinieerd.

Herhaal deze stappen voor de deklijsten.

De gegevens opslaan en terug naar Projectcenter.

4. Materiaalpakket gebruiken

Het materiaalpakket kan in de elementingave geselecteerd worden

NLMaterialpaketFrei008

In de CNC-Bewerkingen worden de bewerkingen weergegeven.

NLMaterialpaketFrei009