Referentiepunten

Doordat de bewerkingen op verschillende profielen uitgevoerd moeten kunnen worden dient het profiel referentiepunten te bevatten.

Deze kunnen in de “Systeemdatabank” onder “Artikelgegevens” in het tabblad “Referentiepunten”  bekeken worden.

NLREFP001

De volgende voorbeelden laten zien, volgens welke schema’s de referentiepunten zijn ingesteld.

Basisprofiel

De referentiepunten Binnen 1, Binnen 2, Buiten 1, en Buiten 2 beschrijven de hoekpunten van het profiellichaam in het gebied van zijn technische profieldiepte, dat wil zeggen ze bevatten  geen statische versterkingen of bijvoorbeeld uitstulpingen voor bestaande constructie. De maatvoering van deze componenten worden aangegeven door de punten Binnen 3, Binnen 4, Buiten 3 en Buiten 4.

Uitzondering: Bij kozijnelementen vormen de extra punten aan de vleugelzijde de as.

Kozijnprofiel

NLREFP003

In het getoonde profiel bevinden de punten zich Buiten 1 / Buiten 3, buiten 2 / Buiten 4, Binnen 1 / Binnen 3 en Binnen 2 / Binnen 4 zich steeds op de zelfde positie. Zij geven de hoekpunten van het profiel aan.

Stijl/regelprofiel

NLREFP004

Sokkelprofiel

NLREFP005

Versterkt profiel

NLREFP006

De referentiepunten Buiten 3 en Buiten 4 vormen de hoekpunten van de statische versterking.

Kozijnelement naar buiten openend

NLREFP007

De punt Buiten 3 en Binnen 3 vormen de aslijn ter hoogte van punt Buiten 1.

Vleugel

Net als bij de basisprofielen beschrijven de referentiepunten Binnen 1, Binnen 2, Buiten 1, en Buiten 2, de hoekpunten van het profiel. De extra punten op de glaszijde vormen de as. Deze as maakt het mogelijk om later de slotbewerking universeel voor binnen en buiten te openen elementen te programmeren.

Raamvleugel

NLREFP008

De punten Buiten 4 en Binnen 4 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 2.

Deurvleugel binnen openend 

NLREFP009

De punten Buiten 4 en Binnen 4 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 2.

Deurvleugel buiten openend 

NLREFP010

De punten Buiten 4 en Binnen 4 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 2.

Deurvleugel buiten openend met paniekfunctie.

NLREFP011

De punten Buiten 4 en Binnen 4 vormen een as. De as bevindt zich op dezelfde hoogte als de as van profielen zonder paniekfunctie. Dat wil zeggen ze bevinden zich in dit geval niet op hoogte van punt Binnen 2.

Inzet-en stolpprofiel

Inzetprofiel voor een deur naar buiten openend. 

NLREFP012

De punten Buiten 3 en Binnen 3 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 1.

De punten Buiten 2, Buiten 4, Binnen 2 en Binnen 4 liggen in de hoogte op 0 en in de breedte evenredig met de positie van het profiel, waarin het inzetprofiel wordt gebruikt.

Inzetprofiel voor een pendeldeur.

NLREFP013

De punten Buiten 3 en Binnen 3 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 1.

Deurstolpprofiel

NLREFP014

De punten Buiten 3 en Binnen 3 vormen een as ter hoogte van punt Buiten 1.