Automatische bevestiging voor verbredingen

1. Bewerking aanleggen

Ga via “CNC-Databank”  naar “Bewerkingen”.

Selecteer de betreffende serie.

Een lijst van de in de serie aanwezige bewerkingen verschijnt.

NLAufdopplungFassade001

Voeg aan de lijst een nieuwe bewerking toe.

Selecteer onder “Groeptype” de optie “Prof.verbind. p/m”.

 

2. Bewerkingsgroep aanleggen

Selecteer onder  “CNC-Databank” -> “Groepen” de betreffende serie.

NLAufdopplungFassade002

Klik op “Toevoegen” om een nieuwe groep aan te maken.

NLAufdopplungFassade003

Selecteer de fabrikant en geef een groepennaam in.

Bepaal de serie waarin de bewerking wordt gebruikt en selecteer onder Type de optie “Prof.verbind. p/m”.  Klik op “OK”.

Open de nieuw aangelegde groep.

NLAufdopplungFassade004

In de bovenste velden geeft u als basisprofiel het profiel in die u wilt verbreden.

Het verbonden profiel is het profiel die als kozijn gekozen kan worden.

In de velden daaronder geeft u de bewerkingen in die u in stap 1 hebt aangelegd.

 

3. Groep ingeven

Selecteer via “CNC-Databank” -> “Vervangingen” de betreffende serie.

Selecteer de profielen die u als verbredingen hebben wilt en geef onder “Bevestiging” de groep aan.

NLAufdopplungFassade006

4. Toepassing

Maak in de elementingave een positie met de profielen waarvoor u de bewerkingen hebt aangelegd. In het programmamenu “CNC-Bewerkingen” worden uw bewerkingen weergegeven.

NLMaterialpaketFrei009