Calculatie tijdens het Invoeren van elementen

Bij de raam- en deurposities is een live-calculatie geïntegreerd.

Deze berekening wordt tijdens het invoeren van elementen altijd automatisch in de achtergrond uitgevoerd en in de hoek linksonder weergegeven.

Bij modificaties aan de positie kunt u direct zien wat het effect is op de prijs.

In de calculatiegegevens vindt u rechtsboven in het programmaschermeen nieuw vak met de benaming ‘Calculatie tijdens elementingave.

De instellingen voor de live-calculatie kunnen zowel per project als globaal worden gemaakt.

Voor een projectafhankelijke calculatie klikt u op ‘Project’ > ‘Project calculatiegegevens’.

Globale wijzigingen aan een calculatiebestand kunt u maken onder ‘Eigen database’ > ‘Calculatie > ‘Gegevens’.

Aanwijzingen!

  • De functie ‘Positie-afhankelijke calculatie’ werd verwijderd uit de bovenbalk van projecten, omdat nu de standaard-calculatie en de positie-afhankelijke kostenberekening naast elkaar worden uitgevoerd.
  • Wanneer een project al eerder werd gecalculeerd, wordt de al bepaalde zaagverliestoeslag voor de standaard-calculatie ook voor de gelijktijdig uitgevoerde calculatie tijdens het invoeren van elementen toegepast. Wanneer een project nog niet gecalculeerd is en u bij de instellingen voor de standaard-calculatie geen procentueel zaagverlies hebt ingevoerd, wordt voor de gelijktijdig uitgevoerde calculatie tijdens het invoeren van elementen een waarde van 0% gebruikt.
  • Om deze functie te kunnen gebruiken moet de gebruiker in het gebruikersbeheer het gebruikersrecht ‘Calculatie’ geactiveerd zijn.