Artikel met negatieve aantal

Voor een snelle aanpassing van de gecalculeerde hoeveelheid van een element, kunt u nu aanvulartikelen met negatieve hoeveelheden toevoegen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld, op een zeer eenvoudige manier enkele artikelen gewijzigd worden. Voeg de berekende artikel in als aanvulartikel en geef aan de hoeveelheid -1. Dit artikel wordt geneutraliseerd in het element en u kun bijvoorbeeld een vervangend artikel activeren met de hoeveelheid 1. Let op: het is slechts een wijziging van de stuklijsten en geen wijziging van het technische artikel c.q. bewerkingen van het element.

De ingave van negatieve hoeveelheden wordt gecontroleerd door LogiKal. LogiKal voorkomt een negatief resultaat, dat wil zeggen een artikel met een hoeveelheid van minder dan nul. U kunt een maximum aantal artikelen in mindering brengen die LogiKal automatisch voor het element bepaald heeft.