Tekenfuncties

Nulpunt plaatsen
Klik met de muis op het betreffende punt. Druk op en dit punt krijgt de coördinaten 0,0. Alle verdere acties refereren aan dit punt.

Lijnen tekenen
Begin- en eindpunten kunnen zoals hierboven omschreven bepaald worden. Om een hoek aan de lijn te geven toets u  in. Geef vervolgens een waarde in.

Rechthoek tekenen
De linker bovenhoek en de rechter onderhoek kunt u zoals hierboven omschreven bepalen. U kunt ook de breedte en hoogte direct ingeven nadat u het beginpunt gekozen heeft.

Cirkel tekenen
Het beginpunt (middelpunt) kunt u zoals hierboven omschreven bepalen. Aanvullend kunt u de radius bepalen indien u de maat ingeven.

Boog tekenen
Met deze functie kunnen bogen getekend worden. Het ingeven hiervan begint bij het middelpunt van de boog. Hierna bepaalt u het beginpunt van de boog. De openingshoek kunt u bepalen door de muis te bewegen of door deze direct in te geven.

Segmentboog tekenen
Met deze functie kunnen steekbogen getekend worden. Het ingeven hiervan begint met de ingave van het begin- en eindpunt. Hierna kunt u de radius wijzigen door met de muis schuiven. De radius kunt u ook direct ingeven. Hiervoor druk u de  toets op uw toetsenbord.

Parallellen lijnen
Met deze functie kunt u een lijn parallel tekenen aan een bestaande lijn. Nadat u een lijn geselecteerd heeft, kiest u de functie “parallellen lijnen tekenen”. De afstand kunt u over uw toetsenbord ingeven of door met de muis op een bepaalde plaats te klikken. Hierna bepaalt u het begin en eindpunt van de lijn.

Veelhoek tekenen
Het beginpunt (middelpunt) kan zoals hierboven omschreven ingegeven worden. Vervolgens kunt u het aantal hoeken ingeven door direct een getalinvoer te doen. De radius van de veelhoek kunt u over  ingeven.

Vierkantbuis
Met deze functie kunt u een rechthoekige koker tekenen. De wanddikte en de radius wordt direct door het programma gevraagd. U kunt het begin- en eindpunt zoals hierboven omschreven invoeren of u voert de breedte en hoogte in nadat u het beginpunt bepaalt heeft.

Rondbuis
Met deze functie kunt u een ronde koker tekenen. De wanddikte wordt direct gevraagd. Hierna is de functie gelijk aan een cirkel tekenen.

Hoek
Met deze functie kunt u een hoekprofiel tekenen. De wanddikte en de radius van de hoek worden direct door het programma gevraagd. U kunt het beginpunt en eindpunt zoals hierboven omschreven invoeren of u voert de breedte en hoogte in nadat u het beginpunt bepaalt heeft.

Folie
Met deze functie kunt u folies tekenen. Nadat u de functie opgeroepen heeft kunt u direct de dikte, radius en de arceerlengte ingeven. U kunt het verloop van de folie bepalen door verschillende punten naar elkaar te kiezen. De folie wordt links of rechts van de cursor geplaatst. Om van zijde te wisselen druk op .Door de “ENTER” te gebruiken kunt u de functie beëindigen en wordt de folie automatisch gesloten.

Zetwerk
Met deze functie kunt u een zetwerk tekenen. Nadat u de functie gekozen heeft vraagt het programma de hoekradius en de plaatdikte. U kunt het verloop van het zetwerk bepalen door verschillende punten naar elkaar te kiezen. Het zetwerk wordt links of rechts van de cursor geplaatst. Om van zijde te wisselen druk op .Door de “ENTER” te gebruiken kunt u de functie beëindigen en wordt de folie automatisch gesloten.

Tekstregel
Met deze functie kunt u een tekst ingeven. Klik met de muis op het startpunt waar u de tekst wilt laten beginnen. U kunt nu de tekst invoeren.

Tijdens het invoeren van de tekst kunt u gebruik maken van de volgende toetsencombinaties:

+  Vet aan/uit

+  Onderstrepen aan/uit

+  tekensoort, -grote, tekst en teksthoek wijzigen

Als u een tekstingave met  afsluit, springt het programma direct in de volgende regel, waar u nu verdere teksten kunt ingeven. U kunt de functie beëindigen door het bevestigen van de  toets.

Tekstblok
Met deze functie kunt u een tekstblok ingeven. Bepaal de linker bovenhoek en de rechteronderhoek van het tekstblok. Hierna opent zich een venster waar u de tekst kunt invoeren.

Rechthoekig vlak arceren
Met deze functie kunt u in rechthoekige vlakken arceringen tekenen. Nadat u de functie gekozen heeft kiest u het begin- en eindpunt van de arcering. De arceringafstand kunt u wijzigen met de  toets op uw toetsenbord.

Gemarkeerde omtrek arceren
Een vooraf gemarkeerde omtrek wordt met het gekozen motief gevuld. Een gesloten element kan zo voorzien worden van een arcering.