Positie

Met LogiKal komen CAD en calculatie in de verwerking nog nader tot elkaar.

Leg bijvoorbeeld u element reeds in de ontwerpfase in een CAD-inbouwtekening vast.

Daartoe voegt u de positieaanzichten en doorsnedeseenvoudig aan uw tekening toe.

Wijzigingen die in de LogiKal elementingave uitgevoerd worden, worden direct in de tekening bijgewerkt.

Evenzo kunt u direct uit de tekening het element bewerken.

De actualisering is daarbij werkplek-overkoepelend.

Daarmee wordt de samenwerking in uw bedrijf wezenlijk versneld en veilig gemaakt.

Alle betrokkenen werken altijd op dezelfde stand van de elementconstructie.

Deze samenwerking functioneert ook als een aanvullend CAD-systeem in uw werkproces geïntegreerd is.

Ook worden wijzigingen van CAD naar LogiKal en van LogiKal naar CAD zonder vertraging doorgegeven.

Evenzo gebruiken ERP-systemen dezelfde verbinding om materiaal, ressourceplanning, calculatie etc, actueel te houden.  Maakt niet uit welke locatie of welke verbonden programma een wijziging doorvoert altijd zijn alle programma’s actueel.

In CAD vindt u in bestandmenu „Positie”.

Via dit menu kunt u compleet nieuwe projecten en posities direct in CAD aanmaken.

Positie voegt u hier in het tekenvlak toe en bewerk deze.

Voor het invoegen van een positie opent u CAD en klikt in bestandmenu op

„Positie” -> „Positie invoegen”. Selecteer een positie uit de lijst.

Om een doorsnede tekening in deze positie te plaatsen klikt u in bestandmenu op „Positie”-> „Doorsnede zetten”. Trek met gedrukte linkermuisknop de doorsnedelijn.

Plaats de doorsnede op het tekenvlak en druk op de linkermuisknop.

Per Rechtsklik wijzigt de weergave van de doorsnede.

Schaal wijzigingen kunnen direct via „Instellingen”-> „Gebruikersinstellingen”-> „Posities” worden gedaan.  Hier kunt u met behulp van de schaalinstellingen voor aanzicht en doorsnedeweergave de grootte verhouding tussen de tekeningselementen aanpassen.