Effekt

Horizontaal spiegelen
Alle gemarkeerde tekenelementen worden over de X-as van het draadkruis gespiegeld.

Verticaal spiegelen
Alle gemarkeerde tekenelementen worden over de Y-as van het draadkruis gespiegeld.

Vrij spiegelen
Alle gemarkeerde tekenelementen worden om het middelpunt van het draadkruis gedraaid. Nadat u het middelpunt van de verdraaiing bepaalt heeft, geeft u met het draadkruis de hoek aan waar u het tekenelementen om verdraaid wilt hebben.

Rechthoekig nar links / rechts draaien
Alle gemarkeerde tekenelementen worden om het middelpunt van het draadkruis om  90°  naar rechts gedraaid.

Verplaatsen
De gemarkeerde tekenelementen worden verschoven. Bepaal het begin- en eindpunt van de verplaatsing.

Knippen
Deze functie deelt tekenelementen in meerdere delen op. Met het draadkruis legt u een lijn over het tekenelement waar u deze wilt doorsnijden. Maten en tekst wordt niet opgedeeld. Wilt u maten en teksten toch opdelen, markeer het gedeelte en gebruik de functie “tekenelementen exploderen”

Met rechthoek snijden
Met deze functie kan een vierkant deel uit een tekening gesneden worden. De elementen die binnen dit vierkant liggen worden gemarkeerd.

Hoeken afronden
Met deze functie kunt u een radius maken aan twee bij elkaar eindigende lijnen. Voer de radius in en klik in de binnenhoek van de twee lijnen.

Hoeken sluiten
Met deze functie kunt u twee lijnen bij elkaar laten komen. Klik om beurt een lijn aan en de lijnen zullen zich strechen en in een hoek bij elkaar komen.

Lijn naar lijn verlengen
Met deze functie kunt u een lijn tot aan een tekenelement trimmen. Selecteer de lijn en vervolgens selecteer het element waar deze lijn naar getrimd dient te worden.

Proportionele schaal
Met deze functie kunt u een geselecteerde tekening in een bepaalde schaal vergroten of verkleinen. De schaal kunt u ook direct invoeren.

Vrij schaal
Met deze functie kunnen gemarkeerde deeltekeningen vrij verschaald worden. Let wel even op das cirkelbogen alleen proportioneel vergroot kunnen worden.

Polygoon herkennen
Een gesloten lijnstuk wordt in een polygoon veranderd en wordt als één ingave weergegeven. Deze functie werkt alleen als er alleen lijnen of bogen gebruikt worden en uit de zelfde kleur bestaan.

Polygoon bewerken
Klik op de polygoon. De vulling van een polygoon kan gewijzigd worden en de polygoon wordt in verschillende lijnen en bogen opgedeeld.

Lijnen optimaliseren
Lijnen die over elkaar liggen worden samengevat.

Tekenelementen verwijderen
Gemarkeerde tekenelementen worden opgelost. Het oplossen verloopt volgens onderstaande volgorde:

– Polygonen worden opgelost in cirkelbogen en lijnen

– Teksten worden in lijnen opgelost.

– Cirkelbogen worden in meerdere lijnen opgedeeld.

– Bematingen worden in lijnen en teksten opgedeeld.

Dit betekend dat deze functie tweemaal gebuikt moet worden om bijvoorbeeld een maat in losse lijnen op te delen.

Aanzichtlijnen tekenen
Met deze functie kunt u de lengte, hoogte en breedte van een element bepalen zonder deze te maatvoeren.