Bewerken

Ongedaan maken
Met deze functie kunt u de laatste handeling ongedaan maken. Door het meervoudig bevestigen van deze functie maakt u meerdere stappen ongedaan.

Herstellen
Met deze functie kunt u de laatste ongedane handeling weer in de originele staat terug brengen. Door het meervoudig bevestigen van deze functie maakt u meerdere stappen ongedaan.

Alles markeren
Met deze functie worden alle tekenelementen gemarkeerd.

Alles demarkeren
Met deze functie worden alle tekenelementen gedemarkeerd.

Markering wisselen
Met deze functie worden alle tekenelementen die gemarkeerd zijn gedemarkeerd.

Bereik markeren
Met de linkermuisknop kunt u een vierkant op uw scherm maken. Alle tekenelementen die gedeeltelijk of geheel binnen het vierkant vallen worden geselecteerd.

Gebied demarkeren
Met de linkermuisknop kunt u een vierkant op uw scherm maken. Alle gemarkeerde tekenelementen die gedeeltelijk of geheel binnen het vierkant vallen worden gedemarkeerd.

Gemarkeerde element verwijderen
Met deze functie kunt u alle gemarkeerde tekenelementen verwijderen.

Gelkeurde markeren
Alle tekenelementen van een bepaalde kleur worden gemarkeerd. U krijgt een lijst van alle kleuren te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Gelkeurde demarkeren
Alle tekenelementen van een bepaalde kleur worden gedemarkeerd. U krijgt een lijst van alle kleuren te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Lijntype markeren
Alle tekenelementen van een bepaald lijntype worden gemarkeerd. U krijgt een lijst van alle lijntypes te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Lijntype demarkeren
Alle tekenelementen van een bepaald lijntype worden gedemarkeerd. U krijgt een lijst van alle lijntypes te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Markeren/Demarkeren
Met deze functie kunt u tekenelementen markeren. Ga met het dradenkruis naast een te markeren deel staan en bevestig dan de linker muistoets of druk op .Als u tekenelementen selecteert die al gemarkeerd zijn worden deze gedemarkeerd.

Tot doorsneden markeren
Het tekenelement in de buurt van het dradenkruis wordt gemarkeerd tot waar het een ander tekenelement kruist.

Vlak markeren
Met deze functie kunt u een vlak van een kleur voorzien. Beweeg de muis in de buurt van een element die uit aaneen gesloten lijnen bestaat druk op de linker muisknop. Deze functie kunt u gebruiken om bijvoorbeeld gesloten vlakken te arceren