Bestand

Nieuwe tekening

Het tekenveld wordt gewist en u kunt met een nieuwe tekening beginnen. Het programma controleerd of de actuele tekening opgeslagen is nadat de laatste handeling is uitgevoerd en vraagt of u de tekening wilt opslaan.

Tekening inlezen
Onder deze functie kunt u een tekening uit de CAD-databank laden. Gelijk aan de functie “nieuw” wordt gevraagd of u de actuele tekening wil opslaan.

Tekening toevoegen
Deze functie laad u een tekening uit de CAD-databank bij de actuele tekening. Door het bevestigen van de linkermuisknop wordt de toe te voegen tekening geplaatst.

Tekening opslaan
Onder deze functie kunt u tekeningen in de CAD-databank opslaan.

Opslaan als
Onder deze functie kunt u tekeningen onder een andere naam in de CAD-databank opslaan.

Gemarkeerde opslaan.
Onder deze functie kunt u de gemarkeerde tekenelementen in de CAD-databank opslaan.

Importeren
Onder deze functie kunt u tekeningen met het formaat DXF-, DWG- en HPG importeren.

Exporteren
Onder deze functie kunt u tekeningen met het formaat; DXF-, DWG-, PS-, BMP-, DXF (als zip bestand), EMF-, JPG- en HPG exporteren.

Afdrukken / Plotten
De tekening uit het CAD gedeelte wordt in het afdrukgedeelte van LogiKal weergegeven.