Uitsplitsing Calculatie

Het calcualtieresultaat is samengesteld uit verschillende waarden.