Bewerken

Ongedaan maken

Met deze functie kunt u de laatste handeling ongedaan maken. Door het meervoudig bevestigen van deze functie maakt u meerdere stappen ongedaan.

Herstellen

Met deze functie kunt u de laatste ongedane handeling weer in de originele staat terug brengen. Door het meervoudig bevestigen van deze functie maakt u meerdere stappen ongedaan.

Alles markeren

Met deze functie worden alle tekenelementen gemarkeerd.

Alles demarkeren

Met deze functie worden alle tekenelementen gedemarkeerd.

Markering wisselen

Met deze functie worden alle tekenelementen die gemarkeerd zijn gedemarkeerd.

Bereik markeren

Met de linkermuisknop kunt u een vierkant op uw scherm maken. Alle tekenelementen die gedeeltelijk of geheel binnen het vierkant vallen worden geselecteerd.

Gebied demarkeren

Met de linkermuisknop kunt u een vierkant op uw scherm maken. Alle gemarkeerde tekenelementen die gedeeltelijk of geheel binnen het vierkant vallen worden gedemarkeerd.

Gemarkeerde element verwijderen

Met deze functie kunt u alle gemarkeerde tekenelementen verwijderen.

Gelkeurde markeren

Alle tekenelementen van een bepaalde kleur worden gemarkeerd. U krijgt een lijst van alle kleuren te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Gelkeurde demarkeren

Alle tekenelementen van een bepaalde kleur worden gedemarkeerd. U krijgt een lijst van alle kleuren te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Lijntype markeren

Alle tekenelementen van een bepaald lijntype worden gemarkeerd. U krijgt een lijst van alle lijntypes te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Lijntype demarkeren

Alle tekenelementen van een bepaald lijntype worden gedemarkeerd. U krijgt een lijst van alle lijntypes te zien, waar u een keuze uit kunt maken.

Markeren/Demarkeren

Met deze functie kunt u tekenelementen markeren. Ga met het dradenkruis naast een te markeren deel staan en bevestig dan de linker muistoets of druk op .Als u tekenelementen selecteert die al gemarkeerd zijn worden deze gedemarkeerd.

Tot doorsneden markeren</