Met het nieuwe gebruikersrecht ‘Calculatie materiaalberekeningsinstelling wijzigen’ kunt u de materiaalbepalingsopties zowel zien als wijzigen.

Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer bij het bestellen van materialen moet worden afgeweken van de oorspronkelijke calculatie instellingen (bijvoorbeeld wanneer prijsstaffels, bulk- of alternatieve artikelen worden gebruikt).

De calculatie of de calculatiegegevens weergeven of bewerken blijven ontoegankelijk.

Een gebruiker met het gebruikersrecht calculatie’ heeft zowel toegang tot de kostenberekening, de kostenberekeningsgegevens als de materiaalbepalingsopties.

Gebruikersrechten kunnen worden gewijzigd in het projectcentrum in het bestandsmenu ‘Instellingen’ > ‘Verdere instellingen’.