Δικά σας κείμενα προσφοράς για μηχανισμούς παραθύρων

Χάρη στα σχόλια σας, καταφέραμε να βελτιώσουμε την εισαγωγή κειμένων προσφοράς για τους μηχανισμούς παραθύρου.

Μπορείτε πλέον να τα τροποποιείτε ακόμη καλύτερα για τις ανάγκες σας.

Αυτό σημαίνει μία σημαντικά βελτιωμένη παρουσίαση των στοιχείων της προσφοράς σας.

Στις παρακάτω οδηγίες σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Κλικ από το μενού αρχείων στις “Ρυθμίσεις” > “Προσφορά”.

Διπλό κλικ στην επιλογή “Μηχανισμοί Παραθύρων/Συρόμενα” στην παρακάτω λίστα και στο πεδίο “Layout” επιλέξτε “Πληροφορία Κωδικού”.

Στο επόμενο βήμα ανοίξτε τη βάση δεδομένων χρήστη.

Κλικ από το μενού αρχείων στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” > “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” > “Μηχανισμοί Παραθύρου”.

Επιλέξτε ένα Μηχανισμό Παραθύρου από τη λίστα.

Διπλό κλικ πάνω στο μηχανισμό παραθύρου.

Στο πεδίο “Κείμενο Προσφοράς” εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην προσφορά για τον μηχανισμό παραθύρου και αποθηκεύστε την καταχώρηση σας.

Το δικό σας τροποποιημένο κείμενο για τον μηχανισμό παραθύρου εμφανίζεται πλέον αυτόματα στην επισκόπηση των τιμών προσφοράς και στην εκτύπωση προσφοράς.