Συρόμενα/Ανασυρόμενα συστήματα με επιλογή προμηθευτή μηχανισμών

Για συρόμενες και ανασυρόμενες πόρτες μπορείτε τώρα να καθορίζετε τον προμηθευτή των μηχανισμών ήδη από την επιλογή τυπολογίας.