Συρόμενα/Ανασυρόμενα συστήματα με γωνίες 90°

Τα σύγχρονα κτίρια χαρακτηρίζονται από μεγάλα ανοίγματα για έντονη εναλλαγή μεταξύ  εσωτερικού/εξωτερικού χώρου.

Επίσης διμοφιλής είναι η χρήση ανασυρόμενων συστημάτων προφίλ τα οποία συγκλίνουν σε γωνία 90°.

Το LogiKal 11.4 πλέον σας υποστηρίζει σε παραλλαγές κατασκευών αυτού του είδους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το επιλεγμένο σύστημα προφίλ.

Στις παρακάτω οδηγίες σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Δημιουργείστε μία κατασκευή συρόμενου/ανασυρόμενου (Lift-Slide) με ένα σύστημα προφίλ που υποστηρίζει γωνιακές κατασκευές 90°.

Εισάγετε ένα πλέγμα με δύο πεδία πλάτους και τις αντίστοιχες διαστάσεις τους.

Στη συνέχεια κλικ στη “Γωνία Ανασυρόμενου” στην αριστερή πλευρά (βλ. σημείο 1 στην εικόνα).

Επιλέξτε προφίλ για τη γωνία 90° (βλ. σημείο 2 στην εικόνα).

Κλικ στο πλήκτρο “Γωνία Ανασυρόμενου” (βλ. σημείο 3 στην εικόνα).

Στον παρακάτω διάλογο του προγράμματος επιλέξτε “Εξωτερική Γωνία” (βλ. σημείο 4 στην εικόνα).

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας “OK”.

Κλικ στο πλήκτρο “Κλείσιμο” κάτω δεξιά (βλ. σημείο 5 στην εικόνα).

Από την εισαγωγή πλέγματος μεταφέρεστε στο παράθυρο του προγράμματος “Στοιχείο”.

Εισάγετε την τιμή “2” στα πεδία “Αριθμός Φύλλων” και “Αριθμός Οδηγών”.

Στον παρακάτω διάλογο καθορίζετε τις κατευθύνσεις των φύλλων.

Επιλέξτε όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα και επιβεβαιώστε πατώντας “OK”.

Ένα νέο παράθυρο του προγράμματος ανοίγει για το δεύτερο πεδίο.

Εισάγετε την τιμή “2” στα πεδία “Αριθμός Φύλλων” και “Αριθμός Οδηγών”.

Στον παρακάτω διάλογο καθορίζετε τις κατευθύνσεις των φύλλων.

Επιλέξτε όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα και επιβεβαιώστε πατώντας “OK”.

Κατόπιν, συνεχίστε με όλα τα υπόλοιπα προφίλ και κωδικούς όπως συνήθως.

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο σχέδιο της τομής, όπως φαίνεται στην εικόνα.