Ξεχωριστές προεκτάσεις για προφίλ τυπολογίας πόρτας

Επιπλέον μήκη των προφίλ τυπολογίας πόρτας (πχ αντάπτορες) μπορούν τώρα να επιλέγονται ανεξάρτητα από το προφίλ κολώνας (ταφ).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε βελτιστοποίηση των απαιτούμενων υλικών.

Στις παρακάτω οδηγίες σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Δημιουργείστε στην Εισαγωγή Στοιχείων μία κατασκευή με μία πόρτα και στοιχεία παραθύρου.

Επιλέξτε από αριστερά “Προεκτάσεις” > “Μεμονωμένα”.

Στο παράθυρο του προγράμματος που ακολουθεί, ενεργοποιείστε την επιλογή “Ξεχωριστά προέκταση για προφίλ τυπολογίας” και εισάγετε διαστάσεις για την προέκταση προφίλ.