Μηχανισμός επαναφοράς σε δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα/έξω

Η εμφάνιση του μηχανισμού επαναφοράς πάνω στο σχέδιο κατασκευής των δίφυλλων πορτών έχει βελτιωθεί.

Οι μηχανισμοί επαναφοράς εμφανίζονται πλέον πάνω στο κύριο φύλλο αλλά και στο δευτερεύον.