Διαμορφώσεις δαπέδου

Αρκετοί από εσάς περιμέναν για αυτό. Χάρη στα σχόλια σας, είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε την εισαγωγή διαμόρφωσης δαπέδου ακόμη καλύτερα για τις ανάγκες σας.

Ειδικές κατασκευές, όπως ελεύθερες προσβάσεις -χωρίς εμπόδια- μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν ακόμη ευκολότερα.

To LogiKal 11.4 αναγνωρίζει το κατώφλι ως προφίλ και εισάγει αυτόματα κατεργασίες για φωλιές σύρτη κάτω. Εάν απαιτείται, σας επιτρέπει επίσης να προσθέσετε υποδομές και τις δικές σας κατεργασίες για κατώφλι.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το σύστημα προφίλ που επιλέγετε.

Στις παρακάτω οδηγίες, σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Δημιουργείστε μία πόρτα στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Το κατώφλι θα εμφανιστεί στην επιλογή προφίλ.

Αφού επιλέξατε το κατώφλι, επιλέξτε ένα συνδυασμό για τη διαμόρφωση δαπέδου της πόρτας.

Τώρα μπορείτε να ορίσετε προφίλ προσθήκης και για τα κατώφλια.

Δεξί κλικ πάνω στο κατώφλι και από το μενού περιεχομένων επιλέξτε “Νέο” > “Προφίλ Προσθήκης”.