Διαίρεση Συναρμογών με Τοίχο σε σημεία Συζεύξεων

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να διαιρέσετε μία συναρμογή με τοίχο και σε σημεία που υπάρχουν συζεύξεις προφίλ.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να καθορίσετε πχ μεταφερόμενες μονάδες συμπληρωματικών προφίλ.

Στις παρακάτω οδηγίες, σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Δημιουργείστε στην εισαγωγή στοιχείων μία κατασκευή με συζεύξεις.

Επιλέξτε τα προφίλ για την κατασκευή.

Για να δημιουργήσετε μία νέα συναρμογή με τοίχο, κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού κάτω από το σχέδιο κατασκευής και από το μενού περιεχομένων επιλέξτε “Νέο” > “Συναρμογή με Τοίχο”.

Κλικ, από την αριστερή πλευρά, πάνω στην επιλογή “Ματίσεις Προφίλ” και επιλέξτε τη συναρμογή με τοίχο πάνω στο σχέδιο κατασκευής.

Στον διάλογο του προγράμματος “Αρμοί Συναρμογής με Τοίχο” που ανοίγει, κλικ πάνω στο πλήκτρο “Όλες”.

 

Στον παρακάτω διάλογο έχετε πλέον διαθέσιμη την επιλογή “Διαίρεσε στη Σύζευξη”.

Ενεργοποιείστε αυτή τη λειτουργία για να διαιρέσετε τη συναρμογή με τοίχο στο σημείο της κατασκευής που υπάρχει σύζευξη προφίλ.

Οι διαιρέσεις στη συναρμογή με τοίχο εμφανίζονται στο σχέδιο κατασκευής.