Γωνιακές κολώνες 90° με δύο καπάκια σε πετάσματα

Τα σύγχρονα κτίρια χαρακτηρίζονται από μεγάλα ανοίγματα για έντονη εναλλαγή μεταξύ  εσωτερικού/εξωτερικού χώρου.

Ένα δημοφιλές μοτίβο είναι πετάσματα που συγκλίνουν σε γωνία 90°.

Το LogiKal 11.4 σας υποστηρίζει και σε αυτές τις κατασκευαστικές παραλλαγές.

Παρακαλώ σημειώστε: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το επιλεγμένο σύστημα προφίλ.

Στις παρακάτω οδηγίες σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Δημιουργείστε στην εισαγωγή στοιχείων μία κατασκευή υαλοπετάσματος και πηγαίνετε στη σελίδα “Πλέγμα”.

Κλικ στην αριστερή πλευρά της εισαγωγής πλέγματος πάνω στην επιλογή “Αναδιπλώσεις” και επιλέξτε την κολώνα πάνω στο σχέδιο της κατασκευής.

Στο παρακάτω παράθυρο του προγράμματος, καθορίστε τη γωνία της αναδίπλωσης, πχ 90°.

Στο βήμα που ακολουθεί επιλέξτε τα προφίλ ως συνήθως, συμπεριλαμβανομένου και του γωνιακού προφίλ.

Αφού επιλέξατε όλα τα προφίλ, δείτε το αποτέλεσμα στο σχέδιο της τομής.