Αποθηκεύστε διαμορφώσεις μηχανισμών γενικά

Μία νέα λειτουργία στην έκδοση LogiKal 11.4 σας υποστηρίζει με πολλούς τρόπους: Σας επιτρέπει να τυποποιήσετε τις κατασκευές σας, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των υλικών σας και εξοικονομώντας αρκετό χρόνο. Οι διαμορφώσεις μηχανισμών μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται  σε όλα τα έργα ως προεπιλεγμένη κατευθυντήρια γραμμή της εταιρίας σας. Όλοι οι χρήστες στην εταιρία σας έχουν πρόσβαση στα ίδια standards.

Στις παρακάτω οδηγίες σας δείχνουμε πως αυτό λειτουργεί:

Στο διάλογο διαμόρφωσης μηχανισμών επιλέξτε μία διαμόρφωση και πατήστε το πλήκτρο “Αποθήκευση ως Γενική Προεπιλογή”.

Η διαμόρφωση αυτή είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα έργα του προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στην εισαγωγή στοιχείων και στη βάση δεδομένων ακολουθώντας τη διαδρομή “Βάση Δεδομένων Χρήστη” > “Μηχανισμοί Πόρτας” > “Διαμορφώσεις Μηχανισμών”.