Απεικόνιση μεμβράνης στο τζάμι

Δεδομένου ότι το τζάμι γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό στη βιομηχανία κτιρίων, βελτιώσαμε περαιτέρω την εμφάνιση του τζαμιού.

Τζάμια LSG (triplex) για παράδειγμα εμφανίζονται στην τομή με μεμβράνες.

Αυτό σας επιτρέπει να παρουσιάζετε τα ειδικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού σας πιο σαφή στον πελάτη σας – και επιπλέον αυτό γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια.

Παρακάτω το αποτέλεσμα, όπως θα φαίνεται στο σχέδιο της τομής.