Βάση των standards που ισχύουν για πόρτες διαφυγής (EN 179) και πόρτες πανικού (EN 1125), το LogiKal σας παρέχει έξυπνες λύσεις που σας επιτρέπουν να συμμορφώνεστε με τις νομικές απαιτήσεις – χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια.

Χάρη στις προηγμένες ρυθμίσεις για τους τύπους φύλλων, μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις λειτουργίες κλεισίματος και τις κατευθύνσεις ανοίγματος. Για καλύτερη απεικόνιση, το αντίστοιχο σύμβολο της πόρτας διαφυγής εμφανίζεται πάνω στο σχέδιο κατασκευής. Στο σχέδιο τομής, ένα πράσινο βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία ανοίγει η πόρτα διαφυγής.

Πόρτες διαφυγής και στοιχεία πυροπροστασίας πρέπει πάντα να παρακολουθούνται από έναν εξωτερικό οργανισμό (Ινστιτούτο). Το LogiKal μπορεί να σας βοηθήσει και σε αυτό. Στις Γενικές Προεπιλογές και στην περιοχή “Στοιχεία CE” θα βρείτε δυνατότητες εισαγωγής, με τις οποίες μπορεί να επιλεγεί το ινστιτούτο δοκιμών που εκτελεί τη δοκιμή και να εισαχθεί ο αριθμός πιστοποιητικού. Τα δεδομένα αυτά θα εμφανίζονται αυτόματα στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE.

Πως λειτουργεί