Πλεόν μπορείτε να δημιουργήσετε τα σημεία αναφοράς και για τους δικούς σας ή ανεξάρτητους (HUD) κωδικούς προφίλ. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να δημιουργείτε κατεργασίες σε αυτούς τους κωδικούς.

Κλικ στη ‘Βάση Δεδομένων Χρήστη’ > ‘Στοιχεία Κωδικών Χρήστη’.

Επιλέξτε ένα κωδικό και κάνετε κλικ στην καρτέλα ‘Σημεία Αναφοράς’.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αναφοράς των προφίλ μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ενότητα:

Σημεία Αναφοράς των Προφίλ