Συστήματα προφίλ μπορούν να εμφανίζονται/αποκρύπτονται στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Από την προβολή έργου, κλικ στο μενού αρχείων ‘Βάση Δεδομένων Χρήστη’ > ‘Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ’ > ‘Δεδομένα Σειράς’.

Για να εμφανίζεται ένα σύστημα στην Εισαγωγή Στοιχείων, ενεργοποιήστε το σύστημα από εδώ τσεκάροντας το πλαίσιο δίπλα από το όνομα συστήματος.

Για να κρύψετε ένα σύστημα στην Εισαγωγή Στοιχείων, απενεργοποιήστε το από το πλαίσιο δίπλα από το όνομα συστήματος.