Στην εισαγωγή υάλωσης έχει ενσωματωθεί ο configurator για γραμματοκιβώτια της Allebacker.

Αυτή η νέα λειτουργία σας παρέχει όλα τα τεχνικά και εμπορικά δεδομένα για τα γραμματοκιβώτια της Allebacker.

Εγκατάσταση

Για να κάνετε χρήση αυτού του configurator θα χρειαστείτε έναν ‘κωδικό πελάτη’ (customer number) και ένα ‘αναγνωριστικό ταυτότητας’ (Person in charge ID) από την Allebacker. Εάν δεν έχετε ακόμη αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να τις αιτηθείτε από την Allebacker.

Εισάγετε στο πρόγραμμα τα στοιχεία πρόσβασης ως εξής:

Κλικ από την προβολή έργου, στο μενού αρχείων ‘Ρυθμίσεις’ > ‘Πρόσθετες Ρυθμίσεις’.

Πηγαίνετε στην καρτέλα ‘Online Configurators’.

Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο πεδίο “Allebacker”.

Χρήση

Ανοίξτε το παράθυρο Υάλωση στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Κλικ στο σχέδιο κατασκευής πάνω στο πεδίο στο οποίο θέλετε να ενσωματώσετε ένα γραμματοκιβώτιο.

Από τις ‘Πληρώσεις’ επιλέξτε ‘Γραμματοκιβώτιο Allebacker’.

Ανοίγει ο configurator με τα γραμματοκιβώτια της Allebacker.

Ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία του γραμματοκιβωτίου.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση του γραμματοκιβωτίου, πατήστε ‘Αποθήκευση’ (Save project now).

Κλικ στο σύμβολο ‘X’ πάνω δεξιά για να κλείσετε τον configurator Allebacker και επιστροφή στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Το γραμματοκιβώτιο με όλα τα τεχνικά και εμπορικά δεδομένα είναι τώρα διαθέσιμο στην εισαγωγή υάλωσης.