Ο configurator για τα τζάμια της Pilkington είναι διαθέσιμος από τη version 11.2 και μετά.

Εγκατάσταση

Για να χρησιμοποιήσετε τον configurator, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email σας στην ιστοσελίδα της Pilkington http://spectrum.pilkington.com.

Εισάγετε αυτή τη διεύθυνση email στο LogiKal ως εξής:

Κλικ από την προβολή έργου, στο μενού αρχείων ‘Ρυθμίσεις’ > ‘Πρόσθετες Ρυθμίσεις’.

Πηγαίνετε στην καρτέλα ‘Online Configurators’.

Εισάγετε τη διεύθυνση email στο αντίστοιχο πεδίο.

Χρήση

Από την προβολή έργου, κλικ στο μενού αρχείων ‘Έργο’ > ‘Κωδικοί Έργου’ > ‘Υαλοπίνακας Έργου’.

Από το πλήκτρο ‘Online Configurator’ επιλέξτε ‘Pilkington Spectrum’.

Ο configurator ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

Από την αριστερή πλευρά μπορείτε να ορίσετε ένα φίλτρο για τις ιδιότητες του τζαμιού. Τα αποτελέσματα του φίλτρου εμφανίζονται δεξιά. Για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο τζάμι, κλικ πάνω σε ένα κωδικό στη δεξιά πλευρά.

Στην επόμενη οθόνη έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το τζάμι.

Κλικ στο πλήκτρο ‘Κλείσιμο’ πάνω δεξιά για να μεταφέρετε το τζάμι στους υαλοπίνακες έργου στο LogiKal.

Χρήση κατά την Εισαγωγή Στοιχείων

Ανοίξτε μία κατασκευή στην εισαγωγή υάλωσης. Από τις “Πληρώσεις” επιλέξτε “Υαλοπίνακας Έργου” και θα βρείτε διαθέσιμη μία καταχώρηση με το τζάμι της Pilkington το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα στην κατασκευή.