Μία νέα λειτουργία live κοστολόγησης έχει ενσωματωθεί για τις κατασκευές παραθύρων και πορτών.

Η τιμή τρέχει αυτόματα στο παρασκήνιο και εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.

Για όποιες αλλαγές κάνετε στην κατασκευή, θα βλέπετε αμέσως τις επιπτώσεις στην τιμή.

Στο παράθυρο των Στοιχείων Κοστολόγησης θα βρείτε μία νέα περιοχή στην πάνω δεξιά γωνία με τίτλο ‘Κοστολόγηση κατά την Εισαγωγή Στοιχείων’.

Οι ρυθμίσεις για live κοστολόγηση μπορούν να γίνουν είτε εξαρτώμενες από το έργο ή γενικά.

Για κοστολόγηση εξαρτώμενη από το έργο, κλικ στο ‘Έργο’ > ‘Στοιχεία Κοστολόγησης Έργου’.

Γενικές ρυθμίσεις κοστολόγησης μπορούν να γίνουν από τη ‘Βάση Δεδομένων Χρήστη’ > ‘Στοιχεία Κοστολόγησης’ > ‘Δεδομένα’.

Παρακαλώ σημειώστε:

  • Η λειτουργία ‘Κοστολόγηση ανά Κατασκευή’ έχει αφαιρεθεί από τα στοιχεία έργου, δεδομένου ότι η standard κοστολόγηση και η κοστολόγηση κατασκευής εκτελούνται παράλληλα.
  • Εάν ένα έργο έχει ήδη κοστολογηθεί, τότε η -ήδη καθορισμένη για τη standard κοστολόγηση- επιβάρυνση φύρας θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για την εκκρεμή κοστολόγηση κατά την εισαγωγή στοιχείων. Εάν το έργο δεν έχει ακόμη κοστολογηθεί και δεν έχετε εισάγει κάποιο ποσοστό επιβάρυνσης φύρας στις ρυθμίσεις για τη standard κοστολόγηση, τότε για την κοστολόγηση που ‘τρέχει’ στην εισαγωγή στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί η τιμή 0%.
  • Για να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, θα πρέπει να έχει δοθεί στο χρήστη η εξουσιοδότηση για ‘Κοστολόγηση’ από την περιοχή διαχείρισης χρηστών.