Version 9

Διαχείριση Έργων

Αρχειοθέτηση Έργων

Έχετε συγκεντρώσει πολλά έργα στη διαχείριση έργων και θέλετε να αυξήσετε την καθαρή επιφάνεια της οθόνης?

Από τώρα και στο εξής μπορείτε να αρχειοθετείτε τα έργα. Τα αρχειοθετημένα έργα δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε, αφαιρούνται από τη διαχείριση έργων, αλλά παραμένουν στη διάταξη έργων του Logikal και διατηρούνται ως backup. Φυσικά μπορείτε να τα ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πως λειτουργεί

Για να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, κάντε δεξί κλικ πάνω στο έργο και επιλέξτε “Αρχειοθέτηση Έργου”. Το αρχειοθετημένο έργο θα εξαφανιστεί.

GR-90-Projektarchvierung001

Για να εμφανίσετε ένα αρχειοθετημένο έργο, δεξί κλικ μέσα στη λίστα των έργων και επιλέξτε “Εμφάνισε Αρχειοθετημένα Έργα”. Αυτό θα εμφανιστεί σε γκρι χρώμα.

GR-90-Projektarchvierung002

Για να ενεργοποιήσετε ξανά ένα αρχειοθετημένο έργο, δεξί κλικ πάνω στο αντίστοιχο γκρι έργο και επιλέξτε “Επανενεργοποίηση Έργου” .

GR-90-Projektarchvierung003

Προεπιλογές Σειράς

Προεπισκόπηση Στοιχείου στις Προεπιλογές Σειράς

Οι ρυθμίσεις για τις προεπιλογές σειράς έχουν διευκολυνθεί σημαντικά.

Κάνοντας προ-ρυθμίσεις, η επιλογή κωδικών κατά την εισαγωγή στοιχείων γίνεται ακόμη πιο εύκολη από ότι συνηθίζατε μέχρι τώρα. Οι κωδικοί προϊόντων προβάλλονται γραφικά και λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για το αν πρόκειται για κωδικό σε στοκ ή προϊόν επισκευής.

Σε περίπτωση που ένας κωδικός επισημαίνεται από τον προμηθευτή ως “κωδικός επισκευής” ή “όχι σε στοκ”, δίπλα από τον αριθμό του κωδικού εμφανίζεται ένα κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο. Για αναλυτικές πληροφορίες, κουνήστε το ποντίκι πάνω στο κίτρινο τρίγωνο.

Δημιουργώντας τις δικές σας προτιμήσεις για τη σειρά, είστε πάντα σίγουροι ότι επιλέγετε από πριν τους κατάλληλους κωδικούς για το έργο σας.

Πως λειτουργεί

Για να μεταφερθείτε στις προεπιλογές σειράς, πατήστε στην προβολή έργου “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Προεπιλογές Σειράς”. Εκεί επιλέγετε τους κωδικούς.

GR-90-Vorgabeansicht

Αντιγραφή Προεπιλογών Σειράς με Αλλαγή Σειράς

Μία νέα, πολύ χρήσιμη λειτουργία, είναι διαθέσιμη για εσάς, για την πιο γρήγορη αντίδρασή σας στα αιτήματα των πελατών σας για αλλαγές.

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε μία κατασκευή σε διαφορετική σειρά από εκείνη με την οποία δημιουργήθηκε, μπορείτε να κάνετε χρήση της σχετικής λειτουργίας “Αλλαγή Σειράς”. Με τον τρόπο αυτό, η γεωμετρία και οι άλλες ιδιότητες ενός στοιχείου αντιγράφονται και το στοιχείο δημιουργείται πλέον με τη νέα σειρά.

Μία νέα δυνατότητα είναι ότι, εφαρμόζοντας τις προεπιλογές σειράς σε αυτές τις τροποποιήσεις σχεδιασμού, το στοιχείο κατασκευής δημιουργείται σχεδόν αυτόματα. Για έργα με πολλές κατασκευές, αυτή η δυνατότητα σας παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου.

Πως λειτουργεί

Δεξί κλικ πάνω στην κατασκευή και από το μενού περιεχομένων επιλέγετε “Επεξεργασία” → “Αλλαγή Σειράς”.

GR-90-Serienwechsel

Επιλέξτε τη νέα σειρά και ενεργοποιείστε “Εφαρμογή Προεπιλογών Σειράς”.

GR-90-Serienwechsel2

Καταχώρηση Στοιχείων CE ως Προεπιλογές Έργου

Είναι μέρος της καθημερινότητας πλέον, στα προτιμολόγια να προδιαγράφονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές σας. Αυτές τις προεπιλογές μπορείτε πλέον να τις εισάγετε στην περιοχή στοιχείων CE της προβολής έργου. Η αξιολόγηση των στοιχείων CE εμφανίζεται άμεσα και με σαφήνεια σαν μία σύγκριση των επιδόσεων των παραθύρων, πορτών και υαλοπετασμάτων σας με τις επιδόσεις που απαιτούνται. Το Logikal σας επιτρέπει να συγκρίνετε άμεσα και γρήγορα και εάν είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζετε.

Πως λειτουργεί

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, οδηγείστε αυτόματα στις Προεπιλογές στοιχείων CE.

Με ένα ήδη υπάρχον έργο, πηγαίνετε στο σχετικό παράθυρο του προγράμματος ακολουθώντας από το μενού αρχείων τη διαδρομή “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Στοιχεία CE”.

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία CE. Στην αριστερή πλευρά μπορείτε να εναλλάσετε τις καρτέλες ανάμεσα σε “Παράθυρα”, “Πόρτες” και “Υαλοπετάσματα”.

GR-90-CE

Τα στοιχεία που καταχωρείτε εδώ, θα εμφανιστούν αργότερα στη δεξιά στήλη “Προεπιλογές Έργου”, όταν καθορίζετε τα δεδομένα.

Εισαγωγή Στοιχείων

Χρήση αρκετών Παραθύρων του Προγράμματος ταυτόγχρονα

Έχετε πλέον τη δυνατότητα, ακόμη και για πολλά έργα, να ανοίγετε την ίδια στιγμή περισσότερα του ενός παράθυρα του προγράμματος. Αυτό είναι βολικό όταν, π.χ. χρησιμοποιείτε 2 οθόνες ταυτόγχρονα.

Στη μία οθόνη, π.χ. μπορείτε να ανοίξετε μία κατασκευή στην εισαγωγή στοιχείων και να αντιγράψετε ένα σχέδιο. Στην άλλη οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε το CAD και να εισάγετε το σχέδιο.

GR-90-Monitor1

Μπορείτε επίσης να ανοίγετε αρκετές κατασκευές ταυτόχρονα και να αντιγράφετε διάφορα δεδομένα, όπως τυπολογίες, συμπληρωματικούς κωδικούς, πληρώσεις, μηχανισμούς, κλπ, με δεξί κλικ.

GR-90-Monitor2

Πως λειτουργεί

Για να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε από την προβολή έργου “Ρυθμίσεις” → “Εισαγωγή Στοιχείων” → “Εισαγωγή” και ενεργοποιείστε το “Άνοιγμα της Εισαγωγής Στοιχείων σε ξεχωριστό Παράθυρο”.

GR-90-Monitor3

Info-text Αναίρεση και Επαναφορά

Μία μικρή και πολύ χρήσιμη λειτουργία διευκολύνει την ανασκόπηση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην κατασκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας κατά τη ροή της εργασία σας, θα γνωρίζετε άμεσα κατά πόσο πραγματοποιήθηκε η επιχειρούμενη αλλαγή.

Πως λειτουργεί

Πατώντας, με το ποντίκι στη γραμμή εργαλείων, “Αναίρεση” εμφανίζεται η τελευταία τροποποίηση.

Με τον ίδιο τρόπο, πατώντας “Επαναφορά”, βλέπετε τα προγενέστερα στάδια επεξεργασίας που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά.

GR-90-Undo001

Μεταβλητές Γωνίες Συμπαγούς Υάλωσης + Τιμή Ψ

Στοιχεία κατασκευών με γυάλινες συμπαγείς γωνίες 90ο αποτελούν κομμάτι της καθημερινής εργασίας. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστη η ζήτηση για παραγωγή μη ορθογώνιων κατασκευών. Φυσικά και για αυτές τις γωνίες συμπαγούς υάλωσης απαιτούνται οι τιμές U. Γρήγορα, με ασφάλεια και αξιοπιστία οι μεταβλητές γωνίες συμπαγούς υάλωσης θα γίνουν μέρος της καθημερινής σας εργασίας.

GR-90-Ganzglasecken2

Δύο πρόσθετοι τύποι σχηματισμού γωνίας υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι για τις γυάλινες συμπαγείς γωνίες:

  1. “Συμμετρικές Επιφάνειες χωρίς step”
  2. “Συμμετρικές Επιφάνειες με step”

Πως λειτουργεί

Στην εισαγωγή στοιχείων, στην οθόνη “Πλέγμα” πατήστε στην αριστερή πλευρά “Γωνίες Συμπαγούς Υάλωσης” για να σχηματίσετε τη γωνία. Επιλέξτε την κολώνα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τη γυάλινη γωνία και πατήστε κάτω δεξιά “Εφαρμογή”. Στο παράθυρο του προγράμματος που ανοίγει, μπορείτε να επιλέξετε τη νέα διαμόρφωση της γωνίας από το πεδίο “Τύπος Γωνίας Συμπαγούς Υάλωσης”.

GR-90-Ganzglasecken

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πλέον, υπολογίζονται οι τιμές Ψ και για τις γωνίες συμπαγούς υάλωσης.

Χρώμα στα Καμπύλα Προφίλ των Τυπολογιών

Για εύκολο και χωρίς περιορισμούς σχεδιασμό στοιχείων, είναι εφικτό πλέον, στα καμπύλα προφίλ να εκχωρούνται συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών, σε ότι αφορά την επιλογή χρωμάτων σε συγκεκριμένα στοιχεία της κατασκευής.

Πως λειτουργεί

Στο παράθυρο του προγράμματος “Πλέγμα”, δημιουργείστε ένα τοξωτό παράθυρο. Στην επόμενη οθόνη “Στοιχείο”, πατήστε “Δεδομένα Τυπολογίας” και στο πεδίο “Τόξο” επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε.

GR-90-Bogen-Farbe001

GR-90-Bogen-Farbe002

Ευκολότερη Εισαγωγή Παραθύρων Floating (τ. Ξενοδοχείου)

Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, αυξάνεται συνεχώς ο ιδιαίτερος σχεδιασμός επιφανειών με όσο το δυνατό λιγότερο προφίλ. Ένας όλο και πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος τέτοιων κατασκευών είναι το επονομαζόμενο “Floating Window” μέσα σε υαλοπέτασμα, στο οποίο η κάσα του παραθύρου συγκρατεί το τζάμι των γειτονικών πεδίων σταθερής υάλωσης. Παράθυρα αυτού του είδους (floating) μπορούν πλέον, να ενσωματώνονται στην εισαγωγή στοιχείων, μέσω standard τυπολογιών.

Πως λειτουργεί

Δημιουργείστε μία κατασκευή υαλοπετάσματος και στο παράθυρο “Στοιχείο” επιλέξτε “Τυπολογίες”.

GR-90-SchwimmendeFenster001

Επιλέξτε ένα πεδίο πάνω στη κατασκευή:

GR-90-SchwimmendeFenster002

Δημιουργείστε την τυπολογία για το παράθυρο τ. floating και προσθέστε τις κολώνες.

GR-90-SchwimmendeFenster003

Επιλέξτε από τις τυπολογίες π.χ. ένα ανοιγο-ανακλινομενο στοιχείο και ένα πεδίο σταθερής υάλωσης.

Σημείωση!

Για αυτή την τυπολογία, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πεδίο σταθερής υάλωσης!

GR-90-SchwimmendeFenster004

Ακολουθείστε την πορεία του προγράμματος και ολοκληρώστε την εισαγωγή στοιχείων για αυτή την τυπολογία. Το πρόγραμμα σας οδηγεί πίσω στην εισαγωγή του υαλοπετάσματος. Το παράθυρο τύπου floating έχει τώρα ενσωματωθεί στο υαλοπέτασμα με επιτυχία.

GR-90-SchwimmendeFenster005

Συναρμογές Τοιχοποιϊας με Κατεργασίες

Φανταστείτε ότι, ήδη από την εισαγωγή στοιχείων, μπορείτε να αναθέσετε κατεργασίες για τη συναρμογή του παραθύρου με τον τοίχο, π.χ. για τη στερέωσή του.

Προς τούτο μπορείτε, είτε να επεμβείτε στις υπάρχουσες κατεργασίες, είτε να δημιουργήσετε επιτόπου νέες. Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετείτε οπές στήριξης, αυτόματα για διαφορετικά μεγέθη του στοιχείου, επιλέγοντας π.χ. το αντίστοιχο σχέδιο CAD. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δημιουργείτε ολοκληρωμένα στοιχεία με όλες τις συνδέσεις, τα εξαρτήματα και τις κατεργασίες, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και κόστος σχεδιασμού.

Πως λειτουργεί

Υπάρχουν δύο νέα σύμβολα στο CAD: “Προσθήκη Κατεργασίας” και “Εισαγωγή Κατεργασίας”. Μέσω αυτών των εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε κατεργασία και να την εισάγετε στη συναρμογή με την τοιχοποιϊα που έχετε στην επιφάνεια εργασίας.

GR-90-BAZinCAD001

GR-90-CNCinWAinCAD

Πραγματικό Πάχος Πλήρωσης για Υαλοπίνακες LSG (Triplex)

Για την ομαλή τοποθέτηση των τζαμιών, είναι απαραίτητα τα κατάλληλα πηχάκια και λάστιχα. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την εξέταση της επίδρασης του πάχους της μεμβράνης, όταν παραγγέλνετε υαλοπίνακες LSG. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε τη δυνατότητα αυτή, ήδη κατά τη διάρκεια εισαγωγής των στοιχείων.

Πως λειτουργεί

Στην εισαγωγή της υάλωσης και στο πεδίο “Πάχος Πλήρωσης”, μπορείτε τώρα να βρείτε το ονομαστικό πάχος καθώς και το συνολικό πάχος συμπεριλαμβανομένου και της μεμβράνης.

GR-90-NominelleGlasstaerke

Αγαπημένα στην Υάλωση

Για ευκολότερη και ταχύτερη επιλογή υάλωσης, έχετε τώρα τη δυνατότητα να δημιουργείτε αγαπημένες προτιμήσεις υάλωσης, με τον τρόπο που ήδη συνηθίζετε για την επιλογή άλλων αντικειμένων.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε την επιθυμητή υάλωση και πατήστε στο πλήκτρο “Προσθήκη στα Αγαπημένα” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Η επιλεχθείσα πλήρωση θα είναι πλέον διαθέσιμη στο πάνω μέρος της λίστας επιλογών.

GR-90-GlasFavorit

Στατικά Υάλωσης για Τριπλούς Υαλοπίνακες

Ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σχεδιασμού στον υπολογισμό των στατικών υάλωσης επιτυγχάνεται τώρα και για την τριπλή υάλωση. Έχετε πάντα διαθέσιμες τις πληροφορίες για την τάση και το βέλος κάμψης του τζαμιού.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε τζάμι για την κατασκευή. Πατώντας πάνω στα υπογραμμισμένα κείμενα με μπλε χρώμα που βρίσκονται κάτω από την Πληροφορία, εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος με τα υπολογισμένα δεδομένα.

GR-90-GlasStatik

Υάλωση με Επιβάρυνση λόγω Μήκους Πλευράς

Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά για μεγάλες διαστάσεις τζαμιού, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην τιμή του τζαμιού επιβαρύνσεις, οι οποίες εφαρμόζονται για επιπλέον μήκη πλευράς των υαλοπινάκων.

Για το λόγο αυτό, ο καθορισμός του τζαμιού έχει διευρυνθεί με την επιλογή της επιβάρυνσης ανάλογα με το μήκος πλευράς, ώστε να ληφθεί υπόψη το ποσοστό προσαύξησης που χρεώνει ο προμηθευτής υαλοπινάκων για διαστάσεις extra πλευρικού μήκους.

Αυτή η δυνατότητα καταχώρησης είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους πλήρωσης.

Πως λειτουργεί

Στη γραμμή εργαλείων της προβολής έργου, πατήστε “Έργο” → “Κωδικοί Έργου” → “Υαλοπίνακας Έργου”.

Στη καρτέλα “Κοστολόγηση” και στο πεδίο “Επιβάρυνση” θα βρείτε μία περιοχή καταχώρησης για “Ποσοστό Υπέρβασης Μήκους”.

GR-90-Seitenzuschlag

Αποστάτης Διακένου

Έχουμε συμπεριλάβει για εσάς τους πιο κοινούς αποστάτες διαφόρων προμηθευτών, ώστε επιλέγοντας τον κατάλληλο αποστάτη να εξετάζεται εύκολα η αντίστοιχη τιμή Ψ. Σε ορισμένα στοιχεία επιτυγχάνονται ήδη σημαντικά καλύτερες τιμές. Για τη διαστασιολόγηση συνδυαστικών ορίων, έχουν εισαχθεί στο Logikal standard τιμές Ψ. Ο υπολογισμός των τιμών Ψ γίνεται αυτόματα, ανάλογα με το είδος της κατασκευής (Παράθυρο/Πόρτα ή Υαλοπέτασμα), το πάχος του τζαμιού (ξεχωριστά για εσωτερικό/μεσαίο/εξωτερικό υαλοπίνακα) και τη δομή του τζαμιού.

Πως λειτουργεί

Στη γραμμή εργαλείων της προβολής έργου, πατήστε “Έργο” → “Κωδικοί Έργου” → “Υαλοπίνακας Έργου”.

Στην καρτέλα “Γενικά”, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας από το πεδίο “Τύπος Αποστάτη Διακένου”. Η προεπισκόπηση δίπλα σας δείχνει τις σημαντικότερες λεπτομέρειες για την επιλογή σας.

GR-90-Glasabstandhalter

Configurators

Εκτός από τα πάνελ πόρτας της Rodenberg, των οποίων η επιλογή και διαμόρφωση στο Logikal είναι ήδη εφικτή, έχετε τώρα διαθέσιμες διαμορφώσεις πάνελ και από τις φίρμες Esco και Obuk. Με τη βοήθεια αυτών των διαμορφωτών μπορείτε να επεξεργάζεστε, προσφέρετε και κατασκευάζετε εξώπορτες, ενσωματώνοντας το πάνελ πόρτας μέσα στο Logikal. Στη συνέχεια, τα πάνελ μπορούν να παραγγελθούν απευθείας στον αντίστοιχο προμηθευτή. Το χρωματολόγιο, η διάταξη του πάνελ (σάντουϊτς, μονό ή διπλό φύλλο επικάλυψης) και όλες οι επακόλουθες αλλαγές διαστάσεων επικαιροποιούνται μέσα στον διαμορφωτή (Configurator), ορθά και αδιάλειπτα. Στην προσφορά θα έχετε μία πόρτα με την εικόνα του πραγματικού πάνελ.

Configurator για Πάνελ Πόρτας Esco (Διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία)

Η δυνατότητα διαμόρφωσης (configurator) για πάνελ πόρτας της εταιρίας Esco έχει πλέον ενσωματωθεί απευθείας στην εισαγωγή υάλωσης του LogiKal.

Με αυτή τη νέα λειτουργία, όλα τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του συγκεκριμένου προμηθευτή πάνελ πόρτας είναι διαθέσιμα γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια.

Όταν, στην εισαγωγή υάλωσης, επιλέξετε Πληρώσεις Πόρτας, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στον online configurator. Από εκεί, μεταφέρεστε απευθείας στην επιφάνεια εργασίας της Esco και δημιουργείτε τo πάνελ που επιθυμεί ο πελάτης σας.

Πως λειτουργεί

Πατήστε πάνω σε ένα πεδίο της πόρτας και επιλέξτε “Πάνελ Πόρτας” → “Πάνελ Πόρτας Esco”.

GR-90-Esco001

Ανοίγει ο Configurator για τα Πάνελ Πόρτας της Esco.

Επιλέξτε το πάνελ και τα χαρακτηριστικά του. Πατήστε στην κάτω δεξιά γωνία “Αποδοχή” για να μεταβείτε στο επόμενο παράθυρο.

Μόλις διαμορφώσετε τα πάνελ πόρτας, μεταφέρετε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα πίσω στο Logikal, όπου εκεί θα ενσωματωθούν πάνω στο στοιχείο.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η χρήση αυτού του online configurator, παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών της Esco.

Configurator για Πάνελ Πόρτας Obuk (Διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία)

Ο configurator για τα πάνελ πόρτας της Obuk έχει πλέον ενσωματωθεί απευθείας στην εισαγωγή υάλωσης του LogiKal.

Με αυτή τη νέα λειτουργία, όλα τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του συγκεκριμένου προμηθευτή πάνελ πόρτας είναι διαθέσιμα γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια.

Στην εισαγωγή υάλωσης, επιλέξτε Πληρώσεις Πόρτας και αποκτάτε άμεση πρόσβαση στον online configurator. Από εκεί, μεταφέρεστε απευθείας στην επιφάνεια εργασίας της Obuk και δημιουργείτε τo πάνελ που επιθυμεί ο πελάτης σας.

Πως λειτουργεί

Πατήστε πάνω σε ένα πεδίο της πόρτας και επιλέξτε “Πάνελ Πόρτας” → “Πάνελ Πόρτας Obuk”.

GR-90-Obuk

Ανοίγει ο Configurator για τα Πάνελ Πόρτας της Obuk.

Επιλέξτε το πάνελ και τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, κλικ στο εικονίδιο της αποθήκευσης για να επιστρέψετε στο LogiKal.

Μόλις διαμορφώσετε τα πάνελ πόρτας, μεταφέρετε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα πίσω στο Logikal, όπου εκεί θα ενσωματωθούν πάνω στο στοιχείο.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η χρήση αυτού του online configurator, παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών της Obuk.

Raffstore by Warema (Διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία)

Στο Logikal, μπορείτε πλέον να εισάγετε τα Στόρια της Warema απευθείας στις κατασκευές.

Πως λειτουργεί

Στην οθόνη “Στοιχείο” της εισαγωγής στοιχείων, πατήστε “Raffstores”.

GR-90-Warema

Επιλέξτε πάνω στο σχέδιο της κατασκευής ένα πεδίο και πατήστε “Εφαρμογή”.

Ανοίγει o configurator της Warema. Εδώ μπορείτε να εισάγετε τις ρυθμίσεις για τα Στόρια (Raffstore).

Μετά την εισαγωγή, πατήστε κάτω δεξιά “ΟΚ” και κλείστε το παράθυρο.

Τα Στόρια θα εμφανιστούν τώρα στο Logikal, στην εξωτερική όψη.

Flachglas Markenkreis (Διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία)

Η ποικιλία ειδικών τζαμιών από διάφορους προμηθευτές αυξάνεται εκθετικά. Συνεπώς φαίνεται λογικό να υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης από τον προμηθευτή των τεχνικών δεδομένων του τζαμιού απευθείας στα πάνελς. Μπορείτε να συνεχίσετε να δουλεύετε απρόσκοπτα και οι χρονοβόρες αιτήσεις προς τον προμηθευτή των υαλοπινάκων να ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Πως λειτουργεί

Στη γραμμή εργαλείων της προβολής έργου, πατήστε “Έργο” → “Κωδικοί Έργου” → “Υαλοπίνακας Έργου”.

Στο κάτω μέρος θα βρείτε το πλήκτρο “Εισαγωγή από” και επιλέξτε “Float Glass” (“Flachglas”).

GR-90-Flachglas

Αυτόματα θα μεταφερθείτε στην επιφάνεια εργασίας της Flachglas Markenkreis, δείτε τις λεπτομέρειες των διαφόρων υαλοπινάκων και εισάγετε στο Logikal το επιθυμητό τζάμι.

Τομές

Με την πλήρως αναθεωρημένη λειτουργία για τις εγκάρσιες τομές, πραγματοποιείται μία άψογη, στην κυριολεξία, τομή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ακόμη πιο φιλικά προς τον χρήστη και επιπλέον μνημονεύει όλες τις αλλαγές που κάνετε – ακόμη και σε άλλα σημεία του προγράμματος όπως, π.χ. στις εκτυπώσεις. Σε αυτό το σημείο, θα σας δείξουμε τις καινοτομίες που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία, από τώρα και στο εξής.

Τα Σχέδια Τομών αποθηκεύονται

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της καινοτομίας είναι ότι τόσο το αρχικό, όσο και το τελικό σημείο του άξονα τομής, καθώς και η τοποθέτηση όλων των σχεδιαστικών καταχωρήσεων στο μενού εκτύπωσης, αποθηκεύονται αυτόματα για κάθε κατασκευή και είναι πάντα διαθέσιμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το σχέδιο τομής.

GRSchnittkonst001

Αυτόματη Εμφάνιση Τομής στην Εγκάρσια Τομή

Η δημιουργία της τομής μίας κατασκευής έγινε για μία ακόμη φορά ταχύτερη. Οι ρυθμίσεις της σε οριζόντια και κατακόρυφη τομή κατά την εισαγωγή των στοιχείων, λειτουργεί σαν βάση για την αυτόματη δημιουργία της εγκάρσιας τομής, όταν αυτή ζητηθεί.

GRSchnittkonst002

Διαδοχικές Αλλαγές στις Τομές

Οι άξονες τομών και τα σχέδια τομών μπορούν να τροποποιούνται μεταγενέστερα. Έχετε τη δυνατότητα να επηρρεάζετε τη θέση και τη στοίχιση των αξόνων τομής. Π.χ. σε περίπτωση που έχετε καθορίσει επιπλέον πλαϊνά πεδία σε ένα στοιχείο, μπορείτε πολύ εύκολα να επεκτείνετε μία ήδη υπάρχουσα τομή και έτσι να συμπεριλάβετε και τα νέα πεδία μέσα στην τομή, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ολόκληρο το σχέδιο της τομής ξανά. Καθορίζετε την ακριβή εμφάνιση των στοιχείων τομής απευθείας πάνω στην εκτύπωση της τομής.

Πως λειτουργεί

Ενεργοποιείστε στη γραμμή εργαλείων τη λειτουργία “Επεξεργασία Επιπέδου Τομής”.

GRSchnittkonst003

Στο σχέδιο της κατασκευής θα εμφανιστούν, για κάθε άξονα τομής, σημεία ελέγχου σαν μικρά γκρι κουτάκια.

Με αυτά τα σημεία ελέγχου και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να μικρύνετε ή να επιμηκύνετε τους άξονες τομής, ή να τους μετατοπίσετε σε άλλη θέση της κατασκευής. Τα σχέδια τομής θα προσαρμοστούν αναλόγως.

Εκτυπώσεις Τομών σε Εσωτερική και Εξωτερική Όψη

Μέχρι τώρα, για την εσωτερική και εξωτερική όψη της τομής χρειάζονταν δύο σχέδια. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην ίδια σελίδα και τις δύο όψεις, εάν θέλετε να περιγράψετε την κατασκευή σας πιο αναλυτικά.

GRSchnittkonst001

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε, από την προβολή έργου, “Ρυθμίσεις” → “Τομές” και στο πεδίο “Εκτυπώσεις”, κάτω αριστερά, ενεργοποιείστε τη λειτουργία “Εσωτερική και Εξωτερική Όψη”.

GRSchnittkonst004

Ελεύθερο Design των Σχεδίων στην Εκτύπωση

Το standard design των εκτυπώσεων αναβαθμίστηκε περαιτέρω. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάθε μεμονωμένο αντικείμενο σχεδίου ελεύθερα ή αναφορικά με άλλα αντικείμενα. Επιπλέον μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχεδιαστικό αντικείμενο τη δική του κλίμακα και να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την προβολή του.

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγετε αρκετή σχεδιαστική δουλειά και ρυθμίσεις με το χέρι στο CAD.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε με το ποντίκι ένα ή περισσότερα αντικείμενα σχεδίασης – κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl – και μετακινήστε τα στην επιθυμητή περιοχή του σχεδίου. Για την ακριβή τοποθέτηση υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές βοήθειες.

GRSchnittkonst005

Αφενός, μπορείτε να ορίσετε την κατεύθυνση κίνησης σε “Ορθογωνική Λειτουργία”, έτσι ώστε τα αντικείμενα σχεδίασης να μετακινούνται πάνω στο σχέδιο μόνο οριζόντια ή κάθετα και η αρχική διάταξη να μην αλλάζει. Ενεργοποιείστε το σχετικό εικονίδιο στην πάνω αριστερή γωνία.

Αφετέρου, μπορείτε να ορίσετε το πλέγμα της επιλογής σας, για μία πιο ευέλικτη διάταξη τοποθέτησης των αντικειμένων.

GRSchnittkonst006

Εξίσου εύκολα μπορείτε να ορίσετε τη δική σας κλίμακα για όλα τα αντικείμενα σχεδίασης ανεξάρτητα. Επιλέξτε ένα αντικείμενο και ορίστε την κλίμακα από την περιοχή “Κλίμακα Επιλεγμένου Αντικειμένου”.

GRSchnittkonst007

Εκτυπώσεις

Νέες Εκτυπώσεις για Σχέδια Τομών

Εξοικονομείστε ακόμη περισσότερο χρόνο κατά την παραγωγή των σχεδίων τομών.

Τα σχέδια τομών ολόκληρου του έργου αποθηκεύονται συγκεντρωτικά και μπορούν να εκτυπωθούν με μία απλή κλήση της σχετικής λειτουργίας του προγράμματος.

Αυτό γίνεται με χρήση της εκτύπωσης “Σχέδια Τομών” που θα βρείτε στην περιοχή αξιολόγησης “Παραγωγή”.

GR-90-Ausdruck001

Δήλωση Επιδόσεων υπό μορφή Πίνακα

Οι Δηλώσεις Επιδόσεων μπορούν πλέον να συντάσονται σε πινακοειδή μορφή. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα έργα αυτό παρέχει μεγάλο πλεονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκδώσετε τα απαραίτητα έντυπα για τη σήμανση CE ακόμη πιο γρήγορα.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε από τη λίστα εκτυπώσεων “Κοστολόγηση” → “Δήλωση Επιδόσεων Πίνακας”.

GR-90-Ausdruck002

Στατικά

Επιλογή Σειράς Προφίλ στο Module Στατικών

Για την επιλογή σειράς προφίλ, στο module στατικής προδιαστασιολόγησης, έχετε διαθέσιμη μία νέα λειτουργία ταξινόμησης και αναζήτησης, η οποία σας διευκολύνει στο να επιλέξετε τα ζητούμενα προφίλ.

Πως λειτουργεί

Ακολουθήστε τη διαδρομή “Προγράμματα” → “Στατική Προδιαστασιολόγηση” → “Στατική Δοκού” και ενεργοποιείστε τη λειτουργία “Επιλεγμένη Διατομή”.

GR-90-Statik001

Στο παράθυρο που ακολουθεί θα βρείτε μία νέα λειτουργία ταξινόμησης και αναζήτησης, στο πάνω μέρος, η οποία σας βοηθά να διευκρινίσετε τον προμηθευτή και τις προτιμήσεις σας εύκολα και γρήγορα.

Στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυμητό κωδικό, είτε πληκτρολογώντας τον πλήρη κωδικό, ή με τη βοήθεια των εικόνων στην περιοχή προεπισκόπησης. Τα δύο πλήκτρα δεξιά, πάνω από την περιοχή επιλογής επιτρέπουν την εναλλαγή της παρουσίασης των κωδικών ανάμεσα σε λίστα ή εικόνες.

GR-90-Statik002

Κοστολόγηση

Κωδικοί σε Αρνητική Ποσότητα

Για γρήγορη διευθέτηση των ποσοτήτων κοστολόγησης σε μία κατασκευή, μπορείτε να εισάγετε συμπληρωματικούς κωδικούς σε αρνητική ποσότητα. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος ανταλλαγής μεμονωμένων κωδικών π.χ. εισάγετε τον κωδικό κοστολόγησης σαν συμπληρωματικό και ορίζετε την ποσότητα ως -1. Αυτό εξουδετερώνει τον κωδικό και μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν άλλο κωδικό αντικατάστασης με ποσότητα 1. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο επέρχεται απλώς μία τροποποίηση στη λίστα αποθεμάτων, χωρίς καμία επίδραση από τα τεχνικά δεδομένα του κωδικού, συνεπώς δεν θα υπάρξουν κατεργασίες στην κατασκευή λόγω αυτής της αντικατάστασης.

Η καταχώρηση αρνητικών ποσοτήτων εξετάζεται με βάση τη λογική. Το Logikal δεν επιτρέπει την ύπαρξη αρνητικού αποτελέσματος, όπως έναν κωδικό προϊόντος σε ποσότητα μικρότερη του 0. Έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε ένα μέγιστο αριθμό κωδικών που έχουν καθοριστεί αυτόματα από το Logikal για το στοιχείο της κατασκευής.

CAD

Εργαλειοθήκες στο CAD

Το module CAD έχει αναβαθμιστεί και μπορεί πλέον να προσαρμοστεί. Σε κάθε λειτουργία αντιστοιχεί ένα εικονίδιο. Μπορείτε να συγκεντρώνετε μαζί και να τοποθετείτε εικονίδια και λειτουργίες όπως επιθυμείτε και να τα παρατάσσετε με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Πως λειτουργεί

Στο μενού αρχείων του CAD επιλέξτε “Ρυθμίσεις” → “Ρυθμίσεις Χρήστη” → “Εργαλειοθήκες”.

Για να δημιουργήσετε μία νέα εργαλειοθήκη, πατήστε “Προσθήκη”.

GR-90-CADTools001

Καθορίστε ένα όνομα για τη νέα εργαλειοθήκη και επιλέξτε από την αριστερή πλευρά τις λειτουργίες που θέλετε να ενσωματώσετε σε αυτή. Πατήστε “Αποθήκευση” και “ΟΚ” για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Η εργαλειοθήκη εμφανίζεται τώρα στο CAD. Μπορείτε να την μετακινήσετε σε όποια θέση θέλετε.

Διαχείριση Χρηστών

Διαχείριση Δικαιωμάτων βάση Προφίλ Χρηστών

Στις ρυθμίσεις σχετικά με τους χρήστες του προγράμματος, μπορείτε τώρα να δημιουργείτε προφίλ χρηστών και να εκχωρήσετε σε κάθε χρήστη ένα προφίλ. Όλες οι αλλαγές σε ένα προφίλ χρήστη, όπως δικαιώματα πρόσβασης ή όροι εγγραφής υιοθετούνται εύκολα και αυτόματα για όλους τους χρήστες που ανήκουν σε αυτό το προφίλ.

Πως λειτουργεί

Στο μενού αρχείων της προβολής έργου, κλικ στις “Ρυθμίσεις” → “Χρήστες”.

GR-90-User001

Στην περιοχή “Προφίλ Χρήστη” πατήστε “Προσθήκη”, εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ και καθορίστε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Δημιουργείστε ένα νέο χρήστη ή τροποποιήστε έναν ήδη υπάρχον.

Στο πεδίο “Προφίλ” μπορείτε τώρα να επιλέξετε το προφίλ που δημιουργήσατε.

GR-90-User002

CNC

Κατεργασίες σχετικές με ένα Έργο

Μεμονωμένες κατεργασίες ή ομάδες κατεργασιών, που απαιτούνται μόνο για ένα έργο, μπορούν πλέον να δημιουργούνται μόνο για αυτό το έργο. Τέτοιες μεμονωμένες λύσεις παραμένουν σε συσχέτηση με το συγκεκριμένο έργο και έτσι δεν αναμειγνύονται με τις standard κατεργασίες της βάσης δεδομένων CNC.

Πως λειτουργεί

Στο μενού αρχείων της προβολής έργου πατήστε “Έργο” → “Βάση Δεδομένων CNC Έργου”.

Στις επιλογές “CNC Κατεργασίες Έργου” και “Ομάδες CNC Έργου” θα βρείτε τις ίδιες λειτουργίες όπως στη γενική βάση δεδομένων CNC.

GR-90-CNCPro001

GR-90-CNCPro002

Αφού δημιουργήσετε μία CNC Κατεργασία Έργου, πηγαίνετε στην εισαγωγή στοιχείων και κάνετε εκχώρηση της σχετικής κατεργασίας στην κατασκευή σας, πατώντας στη γραμμή εργαλείων “Εισαγωγή”.

GR-90-CNCPro003

Εκχώρηση Standard Κατεργασίας CNC στη Βάση Δεδομένων CNC Έργου

Μία κατεργασία την οποία χρειάζεστε για το τρέχον έργο σας και είναι ήδη διαθέσιμη ως standard κατεργασία, ή έχει ήδη δημιουργηθεί για κάποιο άλλο έργο, μπορεί να εισαχθεί απευθείας μέσα στο τρέχον έργο. Αυτό διευκολύνει σημαντικά το να δουλεύετε με τις κατεργασίες σχετικές με ένα έργο.

Πως λειτουργεί

Κλικ στην προβολή έργου, στη “Βάση Δεδομένων CNC” → “Κατεργασίες CNC” και επιλέξτε τη σειρά προφίλ της κατασκευής. Στο κάτω μέρος της οθόνης του προγράμματος θα βρείτε το πλήκτρο “Εξαγωγή στη Βάση Δεδομένων CNC του Έργου”. Κλικ πάνω σε αυτή τη λειτουργία και η επιλεγμένη κατεργασία θα μεταφερθεί στη σχετική με το έργο βάση δεδομένων CNC.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να εκχωρήσετε ολόκληρες ομάδες κατεργασιών από τις standard ομάδες κατεργασιών της γενικής Βάσης Δεδομένων CNC. Κλικ στη “Βάση Δεδομένων CNC” → “Ομάδες Κατεργασιών CNC”. Επιλέξτε μία σειρά προφίλ. Στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε να μεταφερθούν και πατήστε πάνω στο πλήκτρο “Εξαγωγή στη Βάση Δεδομένων CNC του Έργου”.

GR-90-CNCPro004