Ρυθμίσεις reports

Άνοιγμα reports σε ένα νέο παράθυρο

Από τη version 11.2 και μετά, μπορείτε να συνεχίζετε να εργάζεστε στο πρόγραμμα ενώ τα reports δημιουργούνται.

Το report δημιουργείται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του υπόλοιπου προγράμματος.

Από το μενού αρχείων της προβολής έργου, επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις’ > ‘Πρόσθετες Ρυθμίσεις’ > ‘Επιλογές Εκτύπωσης’.

Ενεργοποιείστε την επιλογή ‘Εμφάνισε Αξιολογήσεις σε ξεχωριστό παράθυρο’.