Εμφάνιση των Reports σε εξωτερικά προγράμματα

Τα Reports μπορούν να προβάλλονται είτε μέσα στο πρόγραμμα με το report viewer ή σε εξωτερικά προγράμματα.

Was this page helpful?