Δημιουργία reports

Μπροστά από κάθε κατασκευή υπάρχει ένα κουτάκι επιλογής.

Τσεκάρετε αυτό το κουτί και η κατασκευή θα συμπεριληφθεί στο report. (1)

Επιλέξτε ένα report από την αριστερή στήλη. (2)

Ένα παράθυρο με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ανοίγει.

Εδώ αποφασίζετε εάν όλες οι κατασκευές του έργου ή μόνο οι επιλεγμένες θα εμφανιστούν στην εκτύπωση. (3)

Αφού επιλέξετε ένα report, εμφανίζονται οι επιλογές εκτύπωσης.

Από εδώ μπορείτε να καθορίσετε ποιές πληροφορίες θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. (1)

Κλικ στο πλήκτρο “Εμφάνιση” για να δημιουργηθεί το report. (2)