Αποστολή reports

Τα Reports μπορούν να αποσταλλούν με email. Αρχικά εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο και στη συνέχεια εισάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη. Κλικ στο πλήκτρο ‘Αποστολή email’. Ανοίγει το δικό σας default πρόγραμμα email για να στείλετε το report.